26 maj 2016

Projektet med Cementas ugnar fortsätter

Stort precisionsarbete utfört på rekordtid! 24 man från Metalock jobbade i skift, dygnet runt, i 19 dagar med att byta ut tre utslitna stålsegment i Cementas klinkerugn.

– Vi hade tre containrar med utrustning med oss. Bara svetsmaterialet kostade 100 000 SEK. Tidsplanen låg på 21 dagar, så vi leverade snabbare än beräknat, konstaterar projektledare Jonas Brandt, nöjt. 

Det uppstår mycket friktion i den roterande ugnen då kalkstenen hettas upp till 1 350°C, vilket sliter hårt på stålet. Mantelbytet krävde stor precision och planerades mycket noga under drygt ett år. Bara att få de nya delarna, på vardera 55 ton, som beställts från Tyskland tog sex månader. 

– Det är mycket viktigt att allting blir rätt och att man har god kännedom om förutsättningarna på plats. Jag besökte siten sammanlagt fem gånger under projektet, kommenterar Jonas Brandt. 

Ugnen skars itu med en gastraktor samtidigt som fogberedning utfördes. Låsningsverktyg höll fast segmenten och nio temporära avlastningsstöd såg till att ugnen inte kollapsade. 

Manteln befinner sig åtta meter över marken och varje stöd avlastade 250 ton. Det var även nödvändigt att sätt upp kryss invärtes för att den inte skulle implodera.

Uppgraderade automatsvetsar

De gamla segmenten lyftes bort och de nya lyftes på plats. Sammanlagt blev det fem svetsskarvar. Och med våra uppgraderade automatsvetsar såg vi till att svetsningen blev helt rak, samtidigt som ugnen roterade och svetsmaterial matades ner allt eftersom. En tredjepartskonsult utförde kontroll av svetsningarna med ultraljud och magnetpulverprovning. 

– Sedan kontrollerade vi läge och rotation i kallt tillstånd. Vi mätte längs hela ugnslinan och var mycket noggranna med hur den kastade. Den sista kontrollen skedde i varmt tillstånd när produktionen kom igång igen den 14 mars.

Under den senaste treårsperioden har Metalock utfört fyra projekt av den här typen och storleksordningen med gott resultat.

– Det som var lite speciellt den här gången var att tre segment skulle bytas ut samtidigt. I vanliga fall rör det sig om ett segment, avslutar Jonas Brandt. 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här