27 oktober 2016

Miljöarbetet har lett till färre kemikalieprodukter

Sedan 2013 har Metalock fasat ut 55 kemikalieprodukter som användes vid produktion och bearbetning.

2013 började Metalock se över sitt behov av kemikalieprodukter på ett mer strukturerat och organiserat sätt, helt i linje med företagets miljöarbete som drivs av miljöcertifieringen ISO 14001:2004.

– Tidigare hade vi produkter stående lite överallt, utan överblick. Genom att gå igenom och samla produktdatablad etc. fick vi bättre kontroll och upptäckte att vi hade många likvärdiga produkter för samma ändamål. Förr hade vi till exempel en stor mängd olika lim för gängsäkring. Idag har vi tre (medium, strong och gängtätning), plus ett snabblim. Det räcker, säger Juhani Einola, förråds- och anläggningsansvarig på Metalock.

 Giftfria och effektiva produkter

Under de senaste tre åren har Metalock lyckats fasa ut 55 kemikalieprodukter. I det arbetet har de bland annat samarbetat med Veidec, som utvecklar och producerar avancerade produkter för reparation och underhåll.

Metalock använder även många av Tilia Internationals produkter. Ett av få företag i världen som producerar en hel rad giftfria, biologiskt nedbrytbara, miljövänliga och effektiva produkter. Det rör sig till exempel om gängolja, gängpasta, rostinhibitor, skärolja, skärvätskor och universalrent. 

– Det har blivit lättare att ta bort många skadliga sorter eftersom vi gått över till ett par större leverantörer som verkligen är fokuserade på miljövänliga produkter. De ger även utbildningar i hur produkterna ska användas. Mindre farliga kemikalier är inte bara bra för miljön utan ger också en bättre arbetsmiljö, kommenterar Juhani Einola.

 Tipsar även kunderna

– Idag väljer vi gröna produkter i så stor utsträckning som möjligt och  har kommit så långt vi kan när det gäller vardagskemikalier som våra anställda kan plocka ut. Till exempel smörjmedel, glykol, skärvätskor etc, tillägger han. 

När de är ute på jobb tipsar Metalock även sina kunder om renare alternativ.

– Volvo Powertrain i Skövde valde till exempel Veidecs produkter i samband med ett projekt, avslutar Juhani Einola.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här