26 februari 2016

Midrocs portföljbolag får ny stororder från UNHCR

Det svenska miljöteknikföretaget SolarWave har tecknat ett omfattande ramavtal med FN:s flyktingorgan UNHCR för leverans av vattenreningssystem drivna med solenergi. Systemen ska installeras på UNHCR:s fältkontor i hela Afrika söder om Sahara under 2016 och 2017. Svenska företag har en anmärkningsvärt låg försäljning till FN och inte minst i skenet av det är ordern en fjäder i hatten för det lilla innovationsföretaget.

– Vi är givetvis väldigt glada och stolta. Vi har den förståelse och den kunskap som krävs för att tillgodose de enorma behov som finns när det gäller vattenrening i länder söder om Sahara. Ordern är ett kvitto både på det och på att vår teknik är konkurrenskraftig, säger Johan Wennerberg, vd SolarWave.

SolarWave är ett Gävlebaserat företag som gjort sig ett namn internationellt som utvecklare av vattenreningsverk drivna av solenergi. Deras metod ger på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt tusentals människor tillgång till säkert dricksvatten i områden som saknar rent vatten. Med hjälp av solens strålar kan en enda handburen enhet rena 700 liter vatten i timmen, utan kemiska tillsatser. Ramavtalet med UNHCR följer på två tidigare affärer inom relativt kort tid, där UNHCR testat bolagets produkter i fält.

– Vi har goda erfarenheter av SolarWave, då vi sedan tidigare har deras vattenreningsverk i drift i både Kongo-Kinshasa och Tchad. Deras teknik lämpar sig väl för våra behov och bidrar bland annat till att vi klarar vattenförsörjningen utan kostsamma transporter av buteljerat vatten. Ur miljöhänseende är det naturligtvis väldigt värdefullt – och därtill ska flaskorna tas om hand efteråt, säger Harry Leefe, Global Staff Accommodation Manager, UNHCR.

Svenska företag har en anmärkningsvärt låg försäljning till FN – trots att många framför allt små och medelstora företag anses ha stor potential att kunna sälja till FN-systemet. FN:s upphandlingar har ökat de senaste åren till följd av flyktingkatastrofer, kriser och krig. Under 2014 köpte FN varor och tjänster för 17,2 miljarder dollar. Av detta fakturerades från Sverige 0,16 procent (2013: 16,1 md USD/0,18 %).

Regeringens exportstrategi som lades fram i höstas påtalar att svenska bolag måste bli mer aktiva i FN-upphandlingar. Därtill ges uttryck för en vilja och ambition att stötta företag att vinna fler FN-kontrakt.

– Det råder stenhård konkurrens för att vinna en upphandling hos UNHCR liksom hos andra FN-organ. Vi är många som brottas med samma problem. På sistone har detta rönt viss uppmärksamhet och vi hoppas att det faktum att regeringen nu lyfter frågan kan bidra till fler affärer framöver för svenska företag, säger Johan Wennerberg.

Fakta SolarWaves reningsverk

Med hjälp av solens strålar har en enda handburen enhet kapacitet att rena 700 liter vatten/timme, helt utan kemiska tillsatser. Beställare är skolor och sjukhus i utvecklingsländer, i områden med brist på tjänligt vatten samt räddningstjänst och fredsbevarande styrkor, med uppdrag i katastrofområden. Vattenreningsverken, som kräver lite underhåll och har lång livslängd, finns både som portabla och stationära. De lämpar sig mycket väl för områden med många soltimmar och dålig infrastruktur.

Behovet av vattenrening världen över är gigantiskt; varje år räknar man med att bristen på dricksvatten och god sanitet skördar cirka 3 miljoner människoliv. Att kvinnor och barn tvingas gå långa sträckor efter vatten utgör samtidigt ett hinder för bland annat jämställdhet och utbildning.

Se reportaget om Good Water i Tanzania, ett SolarWave-projekt. Reportaget (2 min), producerat av Annika Widebeck, ger en inblick i vardagen hos några av invånarna i Morogororegionen, Tanzania. Vi möter bland annat en lärare som berättar att närvaron i skolan ökat från 60 % till drygt 95 % tack vare minskad sjukfrånvaro. Reportaget får fritt laddas ner och användas: http://vimeo.com/widebeckmedia/review/89612749/c91d31e99fEn längre version (5:41 min): http://youtu.be/bFMUEQ77X1Q

För mer information, vänligen kontakta

Johan Wennerberg
VD SolarWave
Mobil: +46 (0)70-516 88 19 
E-post: johan.wennerberg@solarwave.se
Skype: johan_solarwave

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här