13 december 2016

Midroc vinner stadsbyggnadspriset i Landskrona

Stadsbyggnadspriset delas årligen ut av Landskronas byggnadsnämnd. 2016 erhåller nybyggnadsprojektet Västerpark priset, och det delas ut till Midroc, HSB Landskrona och Jais Arkitekter. Fastigheten är Landskronas högsta bostadshus och inrymmer 22 bostadsrätter samt ett vårdboende med 45 lägenheter.

- Det är riktigt kul att Västerpark fick stadsbyggnadspriset, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development. Särskilt med tanke på att vi i det här nybyggnadsprojektet har satsat på ett helt nytt boendekoncept med blandade funktioner. Kombinationen av ett kommunalt vårdboende i sex plan och bostadsrätter i sex plan fick väldigt positiv respons på marknaden, och bostadsrätterna såldes snabbt. En bidragande orsak till det var arkitekturen. Jais arkitekter har utformat byggnaden på ett elegant sätt, med en variation av olika fasadmaterial och en tydlig gestaltning av de två byggnadsdelarna. Västerpark utgör ett spännande inslag i stadsbilden som bidrar till en ännu mer positiv bild av staden.

- Västerpark är ett bra exempel på hållbar stadsutveckling, så det är glädjande att projektet nu premieras, säger Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona. För HSB:s del har utbyggnaden av Västerpark inneburit att vi har kunnat erbjuda marknaden ännu fler nybyggda bostadsrätter av god kvalitet och med en fantastisk utsikt i Landskrona. Området är populärt, så vi ser över möjligheterna för byggnation av ytterligare bostäder i en andra etapp.

- Huset är ett landmärke som syns både från slättlandskapet och sundet, och bildar ett nytt inslag i Landskronas skyline, säger Mats White, ansvarig arkitekt på Jais arkitekter. Att förhålla sig till de omgivande kvarterens historia präglade av trädgårdsstadens ideal var också en viktig utgångspunkt. Tillsammans med mixen av bostadsrätter och vårdboende i ett högt hus blev det hela en intressant arkitektonisk utmaning. Vi har arbetat med huset som en skulptur. Alla sidor är olika och volymbearbetningen och de olika materialen av hög kvalitet bidrar till det skulpturala intrycket. Samtidigt var det viktigt att skapa fina platser för de boende, såväl i de lägre våningarna som högre upp, där utsikten är som mest storslagen.

Landskronas stadsbyggnadspris delas ut årligen till nya eller befintliga objekt. Kriterier: arkitekturen skall utmärka sig för självständighet, vara en god representant för sin tids byggande samt motsvarahögt ställda kvalitetskrav beträffande yttre utformning, detaljer, planlösning, funktionskrav samt kvalitetskrav på interiören.

Utlåtande

Landskrona är inne i en intensiv stadsbyggnadsperiod. Byggkranarna reser sig runt om i staden. Punkthuset på Västerpark är det första färdigställda projekt i linje med stadens utvecklingsstrategi som grundar sig i Landskrona Vägvals intentioner. 

Ett intressant projekt som uppmärksammats utanför kommunens gränser där 3D-fastighetsbildning och dubbla funktioner använts som intressant lösning för att nå fram till ett konkret genomförande. Ett upplägg som kommer ge inspiration till kreativa lösningar på andra platser. Modet från byggherrarna att genomföra projektet ska värderas högt.
Arkitektoniskt utgörs byggnaden av en större volym, fasaden har brutits ner till mindre enheter som stärker anpassningen till platsen. Huset är av egen sort, står stolt för sig självt och kontrasterar mot den varierade omgivningen, vilket är välgörande för hela Väster Park. Med ett modernt och uppbrutet formspråk blir byggnaden ett nytt, spännande inslag i stadsbilden som maktfullt befäster den västra delen av Landskrona.
Byggnaden är ett föredöme som exempel på lyckad förtätning av staden. Det varierade fasaduttrycket förstärker husets egen karaktär och ger goda möjligheter att framöver fullfölja kvarteret.

Fakta

  • HSB Landskrona bjöd in Midroc Property Development AB att tillsammans med HSB Landskrona utgöra byggherre efter en markanvisning, och nybyggnadsprojektet utvecklades sedan gemensamt
  • Arkitekt: Jais Arkitekter
  • Byggtid: 2014-2016
  • Bostadsrättslägenheterna är 2-5 rum och kök stora med balkonger och terrasser
  • Vårdboendet har 45 vårdplatser, matsal, allrum och personalutrymmen samt egen trädgård
  • Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad klass Silver
  • Midrocs och HSB Landskronas investering i byggnaden är 140 miljoner kronor
  • Vårdboendefastigheten har under 2016 sålts till Sydsvenska Hem


För ytterligare information, kontakta

Magnus Skiöld, vd, Midroc Properties, tfn 010-470 74 05

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här