09 maj 2016

Midroc utvecklar bostäder till Erik Bancks stiftelse i Helsingborg

Midroc har tecknat avtal med Erik Bancks stiftelse rörande utveckling av bostäder i centrala Helsingborg. De kommer att byggas bredvid den planerade hotell- och kongressanläggningen, på den så kallade Ångfärjetomten.

Midroc utvecklar totalt drygt 12 000 kvadratmeter bostäder på Ångfärjetomten, varav ca 2 700 kvadratmeter kommer att byggas för Erik Bancks stiftelses räkning. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter på den öppna hyresmarknaden. Den andra hälften kommer i enlighet med stiftelsens syfte erbjudas behövande äldre, främst från Maria församling.

- Att utveckla bostäder i Ångfärjeprojektet ger oss möjlighet att erbjuda behövande bra lägenheter i ett fantastiskt läge, samtidigt som vi säkrar stiftelsens långsiktiga arbete genom att också hyra ut på den ordinarie bostadsmarknaden, säger stiftelsens ordförande Sven Rosenkvist.

- Avtalet med Erik Bancks stiftelse passar väl in i helheten, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development. Vi har sen i vintras arbetat med utformningen av lägenheterna tillsammans stiftelsen och Wingårdh arkitektkontor. Det blir ett spännande område med bostäder som kommer att attrahera flera målgrupper, med lägenheter från ett till fem rum och kök.

De flesta bostäderna i projektet kommer Midroc att upplåta som bostadsrätter, ca 110 stycken.

Fakta

• Midroc utvecklar en hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg samt 160 bostäder på den s.k. Ångfärjetomten efter vinst i en markanvisningstävling 2010.

• Schaktning, marksanering och ledningsomläggning påbörjas från och med augusti 2016. Därefter byggs garage under både hotell/kongress- och bostadsdelen.

• Inflyttning i bostäderna är planerat till 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Skiöld
VD Midroc Property Development
tfn 010-470 74 15

Sven Rosenkvist
Styrelseordförande Erik Bancks stiftelse
tfn 070-535 54 85

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här