14 juni 2016

Midroc stärker sin position i Västerås genom förvärv av Elcenter AB

Midroc Electro förvärvar installations- och serviceföretaget Elcenter i Västerås. Elcenter som är en ledande aktör inom entreprenader och service i Västerås, har 25 anställda och en omsättning på cirka 35 miljoner kronor.

Midroc har träffat avtal om köp av samtliga aktier i Elcenter från och med 2016-09-01.

- Förvärvet är ett strategiskt viktigt steg för Midroc. Verksamheten kompletterar Midroc på ett mycket bra sätt. Förutom en starkare position i Västerås och Division Väst, områden med hög tillväxt, får vi ett betydande tillskott av kompetens. Dessutom stärker vi vår roll som leverantör i Västerås, säger Mikael Vestlund, VD Midroc Electro AB.

- För oss innebär detta samgående stora fördelar. Det ger oss möjlighet att utveckla avdelningen tillsammans och det är strategiskt helt rätt. Vår kärnverksamhet kompletteras ihop med Midroc och tillsammans blir vi starkare och mer intressanta för marknaden och våra kunder, menar Emma Wetter, VD på Elcenter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vestlund
VD Midroc Electro
mobil: 010-470 78 74.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här