25 april 2016

Midroc-medarbetare föreläser på KTH

Hallå där Sean Carter och Jonas Rydén, Asset Management konsulter på Midroc Project Management, som föreläser om underhåll på KTH.

Berätta mer om er föreläsning på KTH!

– Kursen vi besöker heter Underhållsteknik och ingår i masterprogrammet Industriell produktion. Vi ska föreläsa om hur vi på Midroc arbetar och dela med oss av vår praktiska erfarenhet, våra värderingar och ge en bild av vilka kompetenser som krävs för att jobba hos oss.

 Kommer ni att berätta om något särskilt projekt?

– Vi kommer bland annat visa en film om planeringsprojektet på Preem där flera tusen medarbetare verkar på samma arbetsplats. Vi kommer även att beskriva projektet där vi bygger om ett anläggningsregister på Fortum för att på ett effektivare sätt planera och följa upp det underhåll som utförs på anläggningen.

Ett tredje case som kommer tas upp är det projekt som utförts på Boliden Garpenberg med att förbättra underhållsprocessen, träna personal inom underhåll och utveckla IT.

 Vad är mest aktuellt inom underhåll just nu?

 – Det som är mest aktuellt är framförallt att effektivisera och utveckla de interna processerna i verksamheten. Många företag jobbar även aktivt med att utnyttja befintliga IT-system på ett optimalt sätt.

Digitalisering av underhållsdokumentation så att informationen blir hanterbar/editerbar och tillgänglig digitalt är ett led i att effektivisera de interna processerna. Idag finns mycket data i olika IT-system men utmaningen är att identifiera och använda den datan till att förbättra sin verksamhet.

Att ha ett väl genomarbetat anläggningsregister som grund är en förutsättning för att bedriva ett effektivt underhåll. Att använda en gemensam standardiserad terminologi och gemensamma nyckeltal inom underhåll blir också allt viktigare.

Hur attraherar Midroc nyexaminerade ingenjörer?

 – Midroc arbetar med att young professionals kommer in och genomför konsultuppdrag tillsammans med mer erfarna konsulter. Upplägget uppskattas såväl av juniora ingenjörer som seniora konsulter och kunder. Vi har även vår interna affärsskola Midroc Business School som hjälper oss att utvecklas både individuellt och tillsammans i projekt. Framförallt så har vi intressanta, utvecklande och utmanande uppdrag där ingen dag är den andra lik och där man ständigt möts av nya utmaningar.

 Hur ser framtiden ut inom underhåll?

 – Framtidens underhåll kommer i allt större utsträckning handla om att kunna prediktera avvikelser innan det hinner så långt som till produktionsstopp. Onlinemätning där realtidsdata över produktionsanläggningars kondition loggas och avvikelser tidigt fångas upp. Det blir därför allt viktigare att underhållspersonal har en högre IT-kompetens än tidigare. Tidigare har fokus legat på produktion och underhåll har setts som sekundärt. Men nu ligger fokus även på underhållet så framtiden ser ljus ut för vår bransch.

 Märker ni en ökad efterfrågan på hållbara lösningar?

 – De flesta företag har ett stort fokus på hållbara lösningar, där effektivisering är en bidragande faktor till minskat spill och optimering av resurser och råvaror. Midroc har stort fokus på att aktivt arbeta hållbart, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta är något vi även hjälper våra uppdragsgivare med.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här