02 december 2016

Midroc förvärvar fastigheten Färgaren 25 i Lund

Midroc förvärvar Färgaren 25, det s k Åhlénshuset, mitt i Lunds centrum. Fastigheten är belägen på Stora Södergatan 4-6 och har en uthyrningsbar yta på totalt 8 700 kvadratmeter.

- Fastigheten är väldigt intressant och vi har sneglat på den under en tid, säger Peter Syrén, vice vd i Midroc Properties. Vi är därför glada över att ha genomfört affären. Vi ser att det finns en potential att utveckla den, och kommer inom kort påbörja arbetet med att utröna vilka utvecklings- och utbyggnadsmöjligheter som finns.

- Vi ser möjligheter att skapa en bättre fastighet för befintliga hyresgäster och att utöka med ny bebyggelse för till exempel bostäder, kontor och handel, fortsätter Peter Syrén.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta på totalt 8 700 kvadratmeter. Fitness24Seven, Indiska och Din Sko är de största hyresgästerna jämte Laurentiikliniken.

Fastighetsförvärvet är Midrocs andra i Lunds centrala delar under 2016; före sommaren köptes fastigheten Maria Magle 6, där Historiska institutionen tidigare var hyresgäst.

Tillträde skedde 1 december 2016. Köpeskillingen uppgår till 203 miljoner kronor.


Fakta

  • Midroc har förvärvat fastigheten Färgaren 25, Stora Södergatan 4-6 i Lund, genom köp av bolaget Färgaren 25 Fastighets AB.
  • Säljare är Axfast AB.
  • Förvärvet gjordes i september och tillträde av fastigheten skedde 1 december.
  • Fastigheten består av två delar, en uppförd 1955 och en 1963. Åhléns och Hemköp har tidigare varit hyresgäster i fastigheten.
  • Fastigheten har cirka 8 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta bestående av handel, gym och kontor samt knappt 40 parkeringsplatser.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här