19 maj 2016

Metalocks renovering av Cementas ugn i Slite

I början av 2016 genomförde Metalock ett omfattande mantelbyte på Cementas stora klinkerugn i Slite på Gotland.

Cementas anläggning i Slite på Gotland är en av Europas mest moderna cementfabriker. Här produceras 7 000 ton cement per dygn, eller 2,5 miljoner ton per år.

I den 80 meter långa förbränningsugnen produceras 6 000 ton standardklinker från kalksten som bryts i det intilliggande dagbrottet. Klinkern används sedan till cementblandningar.

– Ugnen är gjord av 50 mm tjockt stål och har en diameter på 5,2 meter, berättar Jonas Brandt, projektledare på Metalock.

Omfattande underhållsarbete

I början på 2016 deltog Metalock i ett omfattande renoverings- och underhållsarbete på anläggningen som stod stilla i sex veckor. Vår del av jobbet var att byta ut tre stycken 55 ton tunga stålsegment i klinkerugnen mot nya.

– Historiskt sett var det ett långt driftstopp för oss. Det normala är tre veckor. Anledningen var att tre segment behövde bytas ut. Normalt byts bara ett segment åt gången, berättar Henrik Stenegärd, mekanisk underhållschef på Cementa i Slite.

Det stora mantelbytet var huvudjobbet under det planerade driftstoppet, även om en hel del annat underhåll också utfördes.

– Som mest hade vi 300 man utöver ordinarie personal på plats. Samarbetet med Metalock har fungerat mycket bra. Vi har anlitat dem för liknande jobb tidigare och vet att de levererar vad som krävs. Att de var klara två dagar tidigare än planerat betydde att vi kunde sätta igång med andra arbetsmoment två dagar tidigare, vilket alltid är en fördel, avslutar Henrik Stenegärd.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här