22 juni 2016

Metalock bidrar till hållbar utveckling

Metalock är ett miljövänligt företag då hela affärsidén går ut på att reparera istället för att kassera och köpa nytt.

Genom att alltid ha miljö, hälsa och långsiktighet i tankarna bidrar Metalock till ett hållbart samhälle

– Eftersom vi reparerar och underhåller maskiner så att de kan användas under lång tid är vår verksamhet i grunden väldigt miljövänlig. Att vi åker ut till kunderna och svarvar, fräser och svetsar på plats istället för att de transporterar sina tunga grejer till oss gör också att många tunga transporter undviks. Vi tillverkar även delar till vindkraftverk och andra anläggningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, säger Magda Borg, HSEQ-Chef på Metalock.

All verksamhet har dock en miljöpåverkan och varje år genomför Metalock en miljöutredning för att identifiera de delar av verksamheten som har störst påverkan på miljön. 

– För vår del är det framför allt energiförbrukning, bilkörning, skärvätskor och elektronik som belastar miljön mest. Våra skydds- och miljöombud är väldigt aktiva i miljöarbetet, som främst drivs av vår miljöcertifiering ISO 14001:2004 från september 2014. 

Lägre energiförbrukning

För att få ner energiförbrukningen har Metalock infört behovsstyrd och tidsstyrd ventilation och belysning. Samtidigt används den mest energisnåla lysrörsarmaturen som finns på marknaden. Dessutom utnyttjas värmen från svarvarna för att värma upp lokalerna.

– Sammantaget har vi sänkt värmeförbrukningen från ca 892.000 kWh till ca 153.000 kWh per år och elförbrukningen från 1.043.000 kWh till 851.900 kWh. Vi undersöker även olika lösningar för att nå en så klimatneutral elförsörjning som möjligt, berättar Magda Borg vidare.

Färre kemikalieprodukter

Sedan 2013 har Metalock fasat ut 55 kemikalieprodukter som används vid produktion och bearbetning. Genom nya smarta arbetsmetoder har avdelningen Machining även lyckats minska förbrukningen av skärvätskor, som innehåller hälsofarliga kemikalier. 

– De flesta av våra karusellsvarvar är idag slutna system där cykloner suger in luften med dropparna av skärvätskor. Det gör att maskinoperatörerna slipper andas in vätskorna och vi slipper byta ventilationsfilter lika ofta.

Återvinning av elektronik

För att kunna jobba så tidseffektivt och energisnålt som möjligt är Metalock en flitig användare av modern teknik. Det generar en hel del elektroniskt avfall. Det mesta återvinns och genom att dela upp avfallet i flera fraktioner har Metalock även sänkt sina kostnader för avfallshantering drastiskt. 

Vill du veta mer? Kontakta:

Magda Borg
HSEQ-chef Metalock
via e-post

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här