09 juni 2016

Metalock arbetar på Ormoskärmarna

Den 2 maj inledde Metalock renoveringen av de mekaniska delarna av skärmarna vid Ormo. Ett projekt som tar nio veckor och som bidrar till att säkra göteborgarnas dricksvatten i minst 30 år till.

På botten av Nordre Älv, vid Ormo, ligger Ormoskärmarna. De används för att hindra saltvatten från att tränga upp i Göta älvs huvudfåra och nå ända upp till vattenintaget i Alelyckan, som förser hela Göteborg med dricksvatten. 

Totalt rör det sig om fyra stycken 30 meter långa rör, två meter i diameter, som håller upp en sju meter hög träspont. När den är rest fördelas en del av vattnet om från Nordre Älv till den södra älvfåran. Det sker främst vid lågvattenföring. Vid högvattenföring ligger skärmarna på älvbotten. När skärmarna är resta kan småbåtar passera genom en särskild passage.

Skärmarna är hopkopplade två och två. I höstas renoverades två av skärmarna och under maj-juni renoveras de andra två. Hela skärmen på 120 meter är monterad mellan två torn och ett sinnrikt system höjer och sänker den stora skärmen med hjälp av motvikter och vajrar inne i tornen. Hela renoveringen, som även omfattar de två tornen, ska vara klar under hösten.

Togs i drift 1934

Anläggningen vid Ormo ägs av Vattenfall och skärmarna styrs från deras driftcentral i Bispgården utanför Sundsvall. Härifrån regleras hela Göta älv sedan 2003.

NCC är huvudentreprenör för renoveringsprojektet som har en totalbudget på cirka 50 MSEK och sysselsätter drygt 20 personer från en rad företag. Lecor är underentreprenör för projektets stålarbeten och har valt att samarbeta med Metalock för renoveringen av skärmens mekaniska delar. 

– Metalock är ett lokalt företag med gedigen erfarenhet och kompetens inom mekanisk bearbetning, kommenterar Robert Lindberg, projektledare på Lecor Stålteknik AB.

Ormoskärmarna har varit i drift sedan 1934 och bara renoverats två gånger tidigare. Senast var på 1970-talet och tanken är att de ska hålla i minst 30 år till efter att nuvarande renovering är genomförd. 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här