15 juni 2016

Lyckad renovering av Ormoskärmarna avslutad!

Efter nio veckors hårt arbete kan Metalock med stolthet blicka tillbaka på en lyckad renovering av en världsunik anordning, som säkrar dricksvattnet för hela Göteborg.

I nio veckor har Metalock renoverat de mekaniska delarna av Ormoskärmarna i Nordre Älv. Skärmarna består av fyra stycken 30 meter långa rör, två meter i diameter, som håller upp en sju meter hög träspont. Två av dem renoverades i höstas och renoveringen av de andra två har nyss avslutats. 

Under renoveringen lyftes rören upp, tömdes på vatten och bogserades till gamla Lödöse varvsområde. Metalock ansvarade för renoveringen av rör, axel och lagerbock och andra rörliga ståldetaljer.

– Vi var fem man från Metalock som jobbade med projektet under veckorna 18-26. Demontage och montage utfördes på varvet i Lödöse, medan vi tog hand om tätningar, packningar, rengöring och uppmätning i vår verkstad på Marieholmsgatan 88. Till den mobila bearbetningen hörde även arborrning. Det förekom också tillverkning av vissa detaljer i konventionell verkstad, berättar Roger Lindborg, projektledare för Ormoskärmarna på Metalock.

Ska hålla i 30 år till

Även om arbetsmomenten är standard för Metalock är projektet unikt eftersom skärmarna är så speciella. Då de hindrar saltvatten från att nå Göteborgs dricksvattenintag vid Alelyckan var det av yttersta vikt att tidsplanen höll så att skärmarna kan komma tillbaka på utsatt tid.

– Skärmarna ska vara i drift igen vecka 29 och hela renoveringen, inklusive de två tornen, ska vara klar under hösten. Samarbetet med Metalock har fungerat bra och de har löst alla uppgifter på ett bra sätt trots att det inte funnits underlag och ritningar som man kunnat lite på, berättar Robert Lindberg, projektledare på Lecor Stålteknik AB, som är projektets underentreprenör för stålarbeten och Metalocks kund.

Det är första gången på cirka 40 år som skärmen tas upp för renovering och tanken är att den ska hålla i minst 30 år till efter nuvarande renovering.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här