08 september 2016

Konstruktörer skapar skräddarsydda lösningar

Metalocks konstruktörer skapar skräddarsydda lösningar på kundens problem. Det kan handla om att visualisera ett problem/projekt, att konstruera en del till en maskin, eller rent av att konstruera en helt ny maskin.

Inför ett projekt går en av Metalocks konstruktörer igenom uppdraget med projektledare och mobilister. Utifrån deras och kundens input skapar konstruktören en schematisk bild över problemet och den lösning som Metalock föreslår. Förslaget skickas sedan till kunden för godkännande. Efter eventuella korrigeringar har teamet en tydlig målbild att utgå ifrån vid planeringen och genomförandet av projektet.

– Vi jobbar i nära samarbete med beräkningsingenjörer och gör en plan för hela projektet så det bara är att köra sen. Med 3D-modellering kan vi optimera vår utrustning till kundens anläggning. Det säkerställer att vi alltid levererar saker som passar, vilket minimerar driftstopp för våra kunder, berättar Andreas Bläsing, som är konstruktör på Metalock sedan 2013. På konstruktionskontoret jobbar även konstruktören och projektledaren Amir Kljako.

Utvecklar nya maskiner

Förutom att skapa fixturer och nya delar som behövs vid installations- och reparationsprojekt konstruerar Metalock även helt nya maskiner. Dels åt kunderna och dels för att uppgradera den egna maskinparken.

 – För närvarande utvecklar vi till exempel vår tappsvarvning. Dessutom arbetar jag med en ny maskin som ska fjärrstyras i en reaktortank, kommenterar Andreas Bläsing. 

Metalock utför även rena konstruktionsjobb, som inte är kopplade till ett installations- eller reparationsprojekt. Andreas och Amir konstruerar även prototyper om så önskas. Alla konstruktioner tillverkas i Metalocks verkstad på Marieholmsgatan 88 i Göteborg.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här