29 februari 2016

Klimatlag skapar ny marknad för industrin

Midroc Automation blir i samarbete med Clean Air Technologies, totalansvariga för byggnationen av en ny rökgaskondenseringsanläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark. Sedan den danska klimatlagen infördes märks en ökad efterfrågan på lösningar inom hållbar produktivitet.

Den nya rökgaskondenseringsanläggningen i Silkeborg ska anslutas till ett befintligt gaskraftverk som idag levererar 110 MW el och nästan lika mycket värme. Detta resulterar i att produktionen kommer att ökas med nästan 50 MW extra fjärrvärme.

– Projektet sker i nära samarbete med Clean Air Technologies som har lång erfarenhet av att leverera motsvarande projekt. Tillsammans kan vi erbjuda en lyckad och kostnadseffektiv lösning, säger Jesper Moberg, projektledare Midroc Automation.

Byggnationen är ett av flera stora projekt som Silkeborg Varme A/S genomför. Andra satsningar är en solvärmeanläggning som kommer arbeta ihop med Midrocs rökgaskondenseringsanläggning. Projektet inkluderar bland annat värmepumpar, en naturgaspanna och två ackumulatortankar.

Danmarks målsättning med den relativt nya klimatlagen är att helt ställa om till förnybar energi och att ha minskat utsläppen med fyrtio procent till 2020.

– Klimatlagen bidrar givetvis till en fortsatt ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar. Marknaden inom hållbar produktivitet växer såväl i Danmark som i hela norra Europa. Vi ser fram emot att vara en del av den utvecklingen, säger Jonas Bergmark, vd Midroc Automation.

Den nya anläggningen i Silkeborg beräknas stå färdig för drift under 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bergmark
VD Midroc Automation
Tel: 070-180 12 86
jonas.bergmark@midroc.se

Jesper Moberg
Projektledare Midroc Automation
Tel: 010-470 75 09
jesper.moberg@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här