15 december 2016

Hållbarhet - en självklarhet för Midroc

Genom Good Water project har Midroc bidragit till att 10 000 människor i Tanzania har fått tillgång till rent dricksvatten. Nu genomförs samma satsning i Etiopien. Samtidigt har bolaget antagit Akelius utmaning att starta en insamling till förmån för Läkare utan gränser under hashtag #helptogether.

Under 2016 har Midroc stärkt sitt hållbarhetsarbete ytterligare. Det märks bland annat genom instiftandet av Mohammed Al-Amoudis stiftelse för hållbara initiativ. Stiftelsen föddes i samband med företagets 20-årsfirande under året och har till ändamål att stödja initiativ inom ekonomisk, ekologisk och social hållbar samhällsutveckling.

I samarbete med företaget SolarWave har Midroc även investerat i solenergidriven vattenreningsteknik i Tanzania. Projektet, Good Water project, har idag bidragit till att installationer som förser omkring 10 000 människor med rent dricksvatten är i drift. Nu satsar man på att göra ytterligare investeringar med samma målsättning i Etiopien.
– Även om satsningen i detta fall är förknippad med utmaningar, som exempelvis de sociala förväntningar i byarna där installationerna görs, är det viktigt för oss att leva upp till vår ambition att åstadkomma en positiv skillnad i det vi gör, säger Niclas Lövfelt som driver det övergripande hållbarhetsarbetet på Midroc.

– För oss på Midroc är det viktigt att göra ansvarfulla affärer där vi arbetar med balansen mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhet ska ju vara en självklarhet. För oss innebär det att fokusera ytterligare på det som verkligen gör positiv skillnad, säger Roger Wikström, koncernledningen, Midroc Europe.

Under december månad uppmanar Midroc sina medarbetare att donera pengar till #helptogether-insamlingen till förmån för Läkare utan gränser. Midroc dubblar sedan den totala summan som tack vare initiativet från Akelius Stiftelse sedan dubblas återigen. – Det känns självklart för oss att som tillägg till det vi redan gör även vara delaktiga i Akelius initiativ genom #helptogether, säger Roger Wikström.

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Wikström, koncernledningen, Midroc Europe.
Tel: 010-470 70 00
roger.wikstrom@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här