29 februari 2016

Gigantiskt saneringsprojekt avslutat i Skellefteå

Det mångåriga saneringsarbetet av Scharins industriområde utanför Skellefteå är avslutat. Totalt har över 30 000 ton förorenade jordmassor behandlats, renats och fraktats till säkra deponier. Effekterna märks redan i Skellefteälven, där nyligen genomförda mätningar visar att dioxinerna är helt borta.

– Vi är glada att kunna meddela att saneringsmålen för projektet är åtgärdade. Vi är givetvis också stolta över att arbetet har gått bättre och snabbare än väntat trots utmaningar med svårframkomlig träskmark kombinerat med en komplicerad föroreningsbild, säger Peter Nordlinder, projektledare på Ekotec som har utfört saneringsarbetet.

Trots sitt attraktiva läge har det stora området invid Skellefteälven stått oanvänt i många år. Generationer av industriell verksamhet har sedan 1824 bidragit till en mångfacetterad föroreningsbild med höga halter av bland annat olja, arsenik och dioxiner. På uppdrag av Skellefteå kommun påbörjade Midrocföretaget Ekotec arbetet med att sanera området från miljögifter vid årsskiftet 2009-2010. Arbetet har sedan dess skett i flera etapper där den förorenade jorden har schaktats, avvattnats, torkats och sorterats för slutligt omhändertagande vid godkända mottagningsanläggningar. Den fjärde saneringsetappen, som ekonomiskt varit den största, avslutades nyligen.

– De utmaningar som projektet har inneburit har gett oss nya kunskaper inför framtiden. Vi är stolta över att ha bidragit till att Skellefteåborna snart får tillgång till ett så pass vackert område sanerat från miljögifter, säger Peter Nordlinder.

Avslutningsvis ska den sanerade marken täckas med kontrollerad fyllnadsjord och åtgärder vidtas för gräsetablering. Efter sommaren beräknas området stå helt klart. Därefter avgör Skellefteå kommun om marken enbart ska fungera som fritids- och rekreationsområde för allmänheten eller om här eventuellt också blir nya boendeytor.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Ekotec, och vi ser givetvis positivt på att vi redan nu kan mäta effekterna av det utförda arbetet, som att dioxinerna i Skellefteälven är helt borta, säger Christer Svensson, projektledare Skellefteå kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Nordlinder
Projektledare Ekotec
Tel: 010-470 70 72 
peter.nordlinder@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här