14 november 2016

Entreprenad i oljehamnen

Midroc Miljöteknik har fått uppdraget att sanera ett markområde i oljehamnen i Skelleftehamn utanför Skellefteå.

Området är två hektar stort och föroreningarna består av arsenik och olika metaller. Totalt behandlas 5000 ton material och utöver detta hanteras också hela 13 000 ton sten. Uppdragsgivare är Skellefteå kommun.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här