11 mars 2016

”Dubbelsanering” i Täby

Saneringen av St1:s bensinstation i Täby är nu avslutad.

Arbetet blev mer omfattande än beräknat. Orsaken var att det visade sig att det fanns rester av ytterligare en äldre bensinstation under den som nu skulle saneras och volymen därmed ökade.

Arbetet komplicerades också av närheten till den hårt trafikerade väg E18.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här