20 maj 2015

Wales regering investerar 122 miljoner kronor av EU-fonder i Midrocs portföljbolag Minesto för att bygga marina kraftverk i Wales

Det svenska miljöteknikföretaget inom marin energi, Minesto, erhåller en investering på 13 miljoner euro (cirka 122 miljoner kronor) från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Wales regering. Finansieringen skall säkerställa den kommersiella lanseringen av Minestos marina kraftverk Deep Green i Wales, etablering av Minestos brittiska huvudkontor och driftsättningen av de första kraftverken.

EU-fonderna kommer att stödja svenska Minestos marina energiprojekt i Holyhead Wales, som syftar till att stödja en utbyggnad av marin energi i Wales och Storbritannien. Wales regering hanterar EU:s strukturfondsprogram i Wales.

Minesto kommer nu att installera sitt första kommersiella kraftverk (0,5 MW) i Holyhead Deep i norra Wales och kommer att fortsätta med ytterligare installationer i vad som till slut kommer att bli en tidvattenkraftpark med en total kapacitet på 10 MW. Anläggningen skall vara i drift under 2019 och kommer att leverera el till motsvarande 8 000 hushåll och beräknas skapa arbetstillfällen i både bygg- och driftsfasen.

Etableringen av Minestos brittiska huvudkontor i norra Wales är ett strategiskt beslut som kan göra Minesto världsledande inom marin energi. På kort sikt kommer det här att leda till drygt 30 direkta arbetstillfällen, men på lång sikt kan det komma att handla om hundratals jobb inom områden som tillverkning, offshoreverksamhet och nya tidvattenskraftparker. Det här beskedet måste också betraktas som att Wales regering ser Minesto som en viktig del i omställningen från fossila till förnybara energialternativ, säger Anders Jansson, VD på Minesto.

Den walesiska regeringen har under ett antal år arbetat tillsammans med det svenska företaget för att få till investeringen. 

Det är glädjande att EU:s investeringsfonder möjliggör för Minesto att etablera sitt brittiska huvudkontor i norra Wales, något som jag vet kommer att skapa högkvalitativa arbetstillfällen i en snabbt växande och viktig sektor för Wales. Vi har stora våg- och tidvattenenergiresurser längs våra kuster, och det här är ett utmärkt exempel på kommersiella lösningar som nu kommer att utvecklas i Wales för att kunna hjälpa till att öka vår potential att bli världsledande inom den marina energimarknaden. Den här investeringen kommer inte bara att bidra till att skapa grönare och mer effektiva energikällor, det kommer också att skapa arbetstillfällen och viktiga möjligheter för tillväxt i norra Wales, säger Försteminister, Carwyn Jones.

Wales har 1 200 kilometer kust som omgärdas av långsamma havs- och tidvattenströmmar med potentialen att leverera mer än fem procent av Storbritanniens totala elbehov, motsvarande 80 miljarder kronor per år i elförsäljning.  Wales har också strategiskt placerade djuphavshamnar och tillgång till det nationella brittiska elnätet, vilket betyder att Minesto kan använda befintlig infrastruktur och därmed betydligt snabbare göra Wales till en världsledande region för marin energi.  

Vi har under det senaste året haft ett nära samarbete med Wales regering. Med den här investeringen kan vi nu starta den kommersialiseringsfas som skall leda till att förstärka svensk exportindustri inom det förnybara energiområdet. Det här är goda nyheter, inte bara för oss som företag, utan även för Sverige som nation och hela branschen för marin energi, eftersom det här signalerar ett så pass stort erkännande av marin energi, säger Anders Jansson.

I juli 2014 tilldelades Minesto ett så kallat ‘Agreement for Lease’ för en kommersiell demonstrationsanläggning för elproduktion från tidvattenströmmar i närheten av Holyhead Island i Wales, som kallas Holyhead Deep. Holyhead Deep är ett havsbottenområde väster om Anglesey i norra Wales.

Minesto identifierade området redan 2012 och såg det då som en idealisk plats för att installera Deep Green. Området möter alla de fysiska kraven genom att erbjuda långsamma tidvattenströmmar (1,5 m/s - 2 m/s) på 80-100 meters djup nära land. Området drar också fördel av goda hamnanläggningar i Holyhead Port, ett utbyggt elnät med anslutningsmöjligheter på Holy Island, goda kommunikationer och tillgång till installations- och underhållstjänster samt ett starkt lokalt stöd för marin energi.

Minestos tidvattenkraftverk, som kallas Deep Green, ser ut som en undervattensdrake och bygger på en helt ny princip för elproduktion från tidvatten och havsströmmar. Deep Green är det enda beprövade marina kraftverket som kan generera el från långsamma tidvattenströmmar, något som väsentligen förbättrar möjligheterna för marin energi. Deep Green har nu producerat el i drygt två år i vattnen utanför Nordirland, vilket ses som ett genombrott för hela industrin för förnybar energi.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jansson
CEO, Minesto
Telefon: +46 31 760 21 02 eller +46 707 57 57 62
E-post: anders.jansson@minesto.com

Göran Linder
CEO, Midroc New Technology 
Telefon: 010-470 70 61
E-post: goran.linder@midroc.se

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattensströmmar. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar. Deep Green liknar en svepande undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en turbin, som är fäst i havsbotten med en förankringslina och rör sig i en snabb 8-formad bana i vattenströmmen. Minesto grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Göteborg och ett dotterbolag i Storbritannien. Minestos huvudägare är BGA Invest, Midroc New Technology, Saab Group och Chalmers Tekniska Högskola. Anders Jansson är företagets VD.

Läs mer här.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här