03 juli 2015

Sanering av bensinstation nära E18 i Täby

EkoTec har fått i uppdrag av St1 att sanera en bensinstation i Täby.

Arbetet utförs som generalentreprenad och ca 100-200 ton jordmassor, förorenade av bensin och olja, ska behandlas. En komplicerande faktor är att schaktning kommer att ske nära väg E18. Arbetet startar i september.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här