21 oktober 2015

Rivning och sanering i Värtahamnen

En oljeavskiljare i Värtahamnen, Stockholm, som använts för rening av bäddvatten från ett oljebergrum ska avvecklas.

EkoTec har fått i uppdrag att riva och sanera denna byggnad och utrustning som haft kapacitet att behandla hela 1000 kubikmeter oljeblandat vatten per timme. Arbetet påbörjas i december och beställare är St1.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här