03 juli 2015

Oljesanering i bergstunnel

En tidigare oskrotad bergstunnel, en s k påslagsort, som har använts som lagringsutrymme för olja ska nu saneras.

Tunneln ligger under jord i Nacka och ska saneras från LCO-olja. EkoTec utför arbetet som generalentreprenad och beställare är KUAB. Start för projektet sker i augusti.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här