03 juli 2015

Ny etapp på Scharins-projektet

EkoTecs stora saneringsprojektet på Scharinstomten i Ursviken, i närheten av Skellefteå, fortsätter med en ny etapp.

EkoTec startade arbetet i maj och det beräknas pågå ända till sommaren/hösten 2017.

Totalt ca 34 000 ton förorenade massor kommer att tas om hand och fraktas till deponi eller destruktion. På området, där det sedan 1800-talet varit industriell verksamhet som sågverk samt tillverkning av pappersmassa och board, finns föroreningar av flera slag. Framför allt handlar det om dioxiner och arsenik som styrande föroreningar, men det förekommer också metaller som koppar, bly, zink, kvicksilver och krom.

Scharinsområdet ligger nära Skellefteälven, vilket innebär att saneringen försvåras av inträngande vatten. I vissa fall startar det att strömma in redan på en halv meters schaktdjup. Dessutom finns på området en interntipp som anlagts på ett träskområde med mycket dålig markstabilitet. Beställare av denna totalentreprenad är Skellefteå kommun.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här