03 mars 2015

Midroc vinner markanvisning i Oceanhamnen, Helsingborg

Midroc har idag tillsammans med sin samarbetspartner, Kamikaze Arkitekter, vunnit en markanvisningstävling i Helsingborg.

Ett nytt kvarter med 49 bostäder kommer att uppföras i den nya stadsdelen Oceanhamnen, på ett spektakulärt läge med utsikt över Öresund och med ett stenkast från centralstationen Knutpunkten. Midrocs tävlingsförslag benämns ”Mosaik av möjligheter”.

- Vi ville slå vakt om mångfald, nytänkande och originalitet i vårt förslag, berättar Carl von Strokirch, affärschef i Midroc Property Development, och det ser man tydligt i den arkitektoniska gestaltningen. Vi skapar en stor variation inom vårt kvarter med flera huskroppar i olika storlekar och fasadmaterial som ger en egen identitet.

- Kvarterets unika söder- och västerläge har vi tagit tillvara så att många av bostäderna får en fin utsikt över sundet, fortsätter Carl von Strokirch. Vid kajen planeras också för ett hamnbad som ger möjlighet till rekreation och umgänge.

Grundtanken är att de boende ska kunna leva ett komplett liv inom en 600 meters radie, med närhet till arbetsplatser, universitetscampus, centrala staden, kommunikationer, närservice och rekreation. Midrocs kvarter innehåller ett stort utbud av bostäder för olika livssituationer, behov och preferenser, och kvarteret ska i sig bilda ett ramverk för en mångfald av aktiviteter utanför den enskilda bostaden.

Midroc och Kamikaze Arkitekters bidrag är ett av sju vinnande team. Övriga aktörer som får utveckla Oceanhamnen är Riksbyggen, Sundprojekt, Tage & Söner, Magnolia Bostad, K-Fastigheter/Balder samt Serneke Projektstyrning.

- Oceanhamnen har ett unikt läge vilket också återspeglas i de vinnande förslagen. De bjuder på variationsrikedom i arkitektur, funktion och kreativt smarta lösningar för att underlätta vardagen. Det finns också inslag som uppmuntrar till lek, aktiviteter och umgänge i husen men även på taken och mellan huskropparna, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Du kan se alla vinnarteamen i Helsingborg stads video.

Fakta ”Mosaik av möjligheter”

4 huskroppar med totalt 49 stycken bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus. 
Byggnaderna uppförs i två till sex våningar med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Total yta: 3 900 kvm
Byggherre: Midroc Property Development AB
Arkitekt och 3D-bilder: Kamikaze Arkitekter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl von Strokirch
Affärschef, Midroc Property Development
+46 10 470 74 45, carl.strokirch@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här