30 september 2015

Midroc och Laddkoll i samarbete för att öka tillgängligheten av laddstolpar

Midroc Electro och elbilsladdningstjänsten Laddkoll har inlett ett samarbete för att bidra till den förestående transformeringen av den svenska bilflottan – från fossila bilar till elektriska. Detta genom att öka tillgängligheten av laddstolpar runt om i Sverige.

Laddkoll erbjuder med start en bit in i oktober en digital tjänst i syfte att koppla upp Sveriges samtliga laddstolpar för eldrivna fordon och laddhybrider*. Alla stolpar som kopplas till appen "laddkoll" blir bokningsbara och bilföraren betalar för sig med ett enkelt knapptryck. Bilisten kan sedan enkelt och smidigt planera sin körning, med full överblick vad gäller vilka stolpar som är aktiva och vilka som redan är upptagna eller bokade.

Betalningen är enkel; med ett enda knapptryck betalar bilföraren för sin laddningstid, efter att hen registrerat sig då tjänsten tas i bruk för första gången.

På Midroc Electro, som ligger i framkant när det gäller själva tekniken i laddstolparna, ser man ett starkt behov av att driva på utvecklingen. Tillgängligheten av laddstolpar är en svag länk när det gäller att locka fler svenskar att våga satsa på el- eller laddhybridbilar. Samtidigt har regeringen satt som mål att Sverige år 2020 ska ha 600 000 elbilar och laddhybrider.

– Räckviddsångest är ett begrepp som snart kommer att vara ett minne blott, säger Ola Jonsson, marknadschef Midroc Electro, och understryker att den gemensamma satsning som nu görs tillsammans med Laddkoll ligger väl i linje med Midrocs strategiska beslut om att vara en drivande part i transformeringen av den svenska bilflottan, från fossila till elektriska och hybrida bilar.

Det nya samarbetet öppnar dörrar även för landets fastighetsägare, genom att de lätt kan få sina elstolpar uppkopplade mot Laddkolls system – redan i samband med Midrocs initiala installation, eller annars som en extra installation. Genom att koppla upp stolpen till Laddkoll skapas nya intäktsmöjligheter för fastighetsägaren. I Laddkolls tjänst ingår ett helhetsåtagande med både marknadsföring, kundtjänst och betallösning för fastighetsägarens laddstolpar.

– Hållbara lösningar och nytänkande för att bidra till en bättre, grönare framtid genomsyrar vårt sätt att arbeta. Vi hyser stora förhoppningar om att det här projektet slår väl ut. Om vi ska nå fram till ett nytt, fossilfritt Sverige är det nödvändigt att det inte stannar vid prat, utan att vi alla på allvar bidrar, säger Ola Jonsson.


Läs mer: laddkoll.se

* Laddkoll presenterar applikationen i samband med ett seminarium som Midroc Electro arrangerar i Gävle, tisdagen den 6 oktober.

För mer information, vänligen kontakta

Ola Jonsson
Midroc Electro
 ola.jonsson@midroc.se, mobil: 010-470 77 51

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här