26 juni 2015

Midroc Electro ny medlem i BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.

Midroc Electro ser nyttan av att delta och stötta föreningen som verkar för alla hållbara drivmedel och infrastruktur och går därför nu in som medlem.   

- BiodrivMitt är mycket glada att Midroc Electro går in som medlem i föreningen. Vi behöver få med medlemmar som representerar laddstolpar och laddinfrastruktur för elbilar och hybridfordon. Vi behöver er kompetens, säger Ulla-Karin Enbom på BiodrivMitt.

Läs mer här.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här