03 juli 2014

Smart nyproduktion av bostäder

I vårt hittills största externa entreprenadprojekt, 190 nya lägenheter för Väsbyhem, har Midroc Project Management varit med från allra första början och tillsammans med kunden utformat projektet.

– Det här sättet att arbeta på är klockrent, det är precis så här vi vill jobba, säger Jakob Ljunggren, projektledare på Midroc Project Management

AB Väsbyhem är Upplands Väsby kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget har under ett par år förnyat området Sigma i norra Upplands Väsby genom om- och tillbyggnad av trevåningshus från 1960-talet. I den sista etappen av förnyelsearbetet beslutades att man istället skulle riva de gamla husen och bygga helt nytt.

– Det visade sig att kostnaderna lätt skenade iväg när vi byggde på våningsplan på husen, så till den sista delen valde vi istället att riva och bygga nytt, det blev i det här fallet mer kostnadseffektivt, säger Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem.

I den offentliga upphandlingen beskrevs kortfattat vad man tänkt sig, och att det skulle kosta under 20 000 kronor per kvadratmeter.
– Det var ett sätt för oss att testa ett annat sätt bygga på, vi ville pröva att gemensamt med entreprenören komma fram till hur man ska göra. Vi upplever det som väldigt positivt att ha en öppen dialog. Det är visserligen mer tidskrävande för oss, men det tycker vi att det är värt. Vi märker också redan att det blir mer kostnadseffektivt, säger Amra Barlov Lindqvist.

– Att vi får vara med redan från start, före någon gjort en färdig projektidé passar oss alldeles utmärkt. Det är ovanligt att vi kommer in så här tidigt i ett projekt, men vi tycker att det är ett mycket bra sätt att jobba på, säger Jakob Ljunggren.

Han menar att det annars är vanligt att man börjar man i fel ände.

– Om man först anlitar en arkitekt för att rita förslag, är risken att man sedan är låst till ett hus som kanske är svårt att bygga eller blir för dyrt för att det har för avancerade idéer. 

Amra Barlov Lindqvist håller med.

– Så har man alltid gjort, och hela branschen bygger väldigt mycket på traditioner. Men ska man som vi rusta upp miljonprogrammet på ett ekonomiskt försvarbart sätt med bibehållen kvalitet måste man våga testa nya sätt, säger hon. 

För kunden innebär det här sättet att arbeta en klar fördel menar Jakob Ljunggren.

– Kostnadsfokuset är såklart viktigt i ett sådant här fall, det är hyresrätter och hyran får inte bli för hög. Men gör man rätt från början behöver det inte påverka det estetiska eller kvaliteten. Det finns mycket att vinna på att redan från start ha med duktiga underkonsulter när det gäller rör, el och ventilation till exempel. Genom att man tidigt tar in alla discipliner i processen minimerar man riskerna för tidiga fel. Tidiga beslut påverkar utgången otroligt mycket, och det gäller att göra så få misstag som möjligt.

De gamla husen revs i oktober 2013, byggstart skedde nu i mars. Första inflyttning är beräknad till maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Holm
Abetschef på Midroc Project Management
tfn 010-470 74 55

Jakob Ljunggren
Projektledare på Midroc Project Management
tfn 010-470 74 61

 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här