14 november 2014

Sanering av nedlagd bensinstation

EkoTec utför en sanering av en före detta bensinstation i Piteå.

Det handlar om schaktning och behandling av oljeskadad jord. Beställare är Grotmej/Spimfab.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här