14 november 2014

Sanering av dieselanläggning

Viavest AB, fd Kungsbacka Lastbilscentral, är en ny kund för EkoTec.

I uppdraget ingår schaktsanering och projektledning avseende sanering av en dieselanläggning. Marken är förorenad av diesel och metaller och den uppskattade mängden är 7000 ton. Arbetet startade i oktober 2014.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här