12 november 2014

Ledande svensk bränslecellsteknik tar steget in på börsen

Styrelsen i PowerCell har beslutat att genomföra en nyemission på 115 miljoner kronor samt att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm.

PowerCell, ett av Midroc New Technologys portföljbolag, utvecklar miljövänlig och effektiv bränslecellsteknik. Tekniken kan minska driftskostnaderna för elförsörjning med en tredjedel och samtidigt skona miljön fastän vanlig diesel används.

Styrelsen bedömer att enklare bränsleförsörjning och billigare drift kan bidra till att avsevärt utvidga bränslecellers spridning på världsmarknaden.

PowerCell Sweden AB's verksamhet bygger på mer än 20 års forskning och utveckling av bränsleceller och reformatorer. Bolaget grundades år 2008 och ägs sedan 2009 av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologys och Finindus. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

PowerCell har utvecklat och patenterat världsunik bränslecells- och reformerteknik. Bränsleceller som elgenerator har hög verkningsgrad och inga utsläpp. Tidigare har det enbart varit möjligt att driva bränsleceller med metanol eller vätgas. Detta har gjort driften dyr och bränslet är dessutom svårt att få tag i.

PowerCells teknik gör det möjligt att driva bränsleceller med vanlig diesel, det mest använda bränslet i världen. Den nya tekniken reducerar driftskostnader för elaggregat med en tredjedel och bibehåller bränslecellens miljövänlighet. PowerCell riktar sig inledningsvis mot telekomsektorn för drift av telekommaster i otillgängliga områden - en marknad på över en miljon master* - där 90% av huvud- och reservaggregat drivs med diesel. Miljö- och kostnadsvinsterna kan bli mycket stora i denna marknad. Andra näraliggande tillämpningar finns inom transportsektorn bl a för generering av elektricitet till stillastående lastbilar, som därigenom kan eliminera tomgångskörning. I ett vidare perspektiv kan även elaggregat för hushåll och båtar, elhybridfordon samt militära applikationer bli aktuella målmarknader.

Bränslecellsmarknaden för stationära elaggregat bedöms komma att växa från 1,4 miljarder dollar 2013 till 40 miljarder dollar år 2022**.

Detaljer om erbjudandet att teckna aktier offentliggörs inom kort via pressinformation och på www.powercell.se.

G&W Fondkommission och Avanza Bank är finansiella rådgivare till PowerCell i samband med nyemissionen och aktieerbjudandet.

* Källa: GPM Bi-Annual Report, GSMA, juni 2014
** Källa: Stationary Fuel cells will reach $ 40 Bn in annual revenue by 2022, Navigant reseach press release, 10 mars 2014

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB
Tel: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

Per Wassén
Styrelsens Ordförande PowerCell Sweden AB
Tel : +46 765 53 37 71

Göran Linder
VD, Midroc New Technology
goran.linder@midroc.se
Tel: 010-470 70 61

 

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här