18 december 2014

Ny teknik i framkant: Midroc med när världens första anläggning för omvandling av skogsråvara till miljövänlig biogas skapas

På uppdrag av Göteborg Energi är Midroc med i skapandet av världens första anläggning för framställning av miljövänlig biogas från skogsråvara. Under 2014 har driftsättning av anläggningen pågått och sedan i måndags kväll levereras biogas ut på stamnätet för naturgas. Detta är ändå bara början; nästa etapp av projektet – med byggstart efter att etapp ett har utvärderats – är en fem gånger så stor fabrik.

Inte mindre än fem Midroc-bolag är involverade i det projekt som skapat världens första anläggning för framställning av miljövänlig biogas från skogsråvara. Midroc Project Management, MPM, är det Midroc-bolag som varit involverat längst, redan från projektets första början. Men även Midroc Electro, Metalock Engineering, Midroc Rodoverken och Midroc Ställningar har anlitats under uppbyggnadsfasen och finns i de flesta fall kvar i projektet även efter driftstart.

- Det har gått fantastiskt bra och vi är väldigt nöjda med samarbetet. Det märks att man på Midroc är van vid att arbeta med stora, tunga industrier och det är en tillgång att ha med en spelare som ligger på den nivån, säger Per Lindeberg, teknisk chef på Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi har ingen egen installationsavdelning, men sköter själva felsökningen. När den är gjord kallas Midroc in för att göra modifieringar och installationer. Även Metalock ansluter vid behov.

- Det har varit, och är, en väldig styrka att ha Midroc med, säger Per Lindeberg. Inte minst för att de satsar lokalt på den här typen av tyngre industrijobb och därmed visar att de har resurser att hjälpa oss. Vi har inte själva den kapaciteten eller kompetensen.
Åsa Marbe, delprojektledare på MPM, är den på Midroc som varit med längst i projektet. Hon har längtat efter att få se det som från början bara var streck på ett papper växa fram och nå målet i form av en imponerande anläggning.

- Det har varit oerhört roligt att arbeta med ny teknik i framkant, säger Åsa Marbe. Dessutom är det väldigt inspirerande att få jobba med kollegor från andra Midroc-bolag, och när vi levererar bra känner jag en extra stolthet över att tillhöra Midroc-gänget.
Parallellt med utvärderingen av den nu driftsatta anläggningen pågår arbetet med nästa etapp; en fem gånger så stor fabrik, i direkt anslutning till den första. Upphandlingen avgör vilka samarbets-partners som involveras, men med sin goda projektkännedom och sina unika kompetenser och erfarenheter, hyser Midroc givetvis förhoppningar om att bli en av dem även framöver.

Fakta

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis storsatsning på förnybara energikällor genom tillverkning av biogas. Den nya anläggningen ligger i Ryahamnen vid Älvsborgsbrons norra fäste. Biogasen utvinns genom förgasning av restprodukter från skogen, så som flis, grenar och toppar. Biobränslet omvandlas och vidareförädlas till biogas, med en kvalitet jämförbar med naturgas. Det innebär att gaserna kan blandas i samma gasnät. Värmeöverskottet återvinns i form av fjärrvärme eller elenergi. Den aska som uppkommer planeras dessutom att återföras till skogen som gödningsmedel och kompensation för uttaget biobränsle. Målet är att år 2020 leverera biogas motsvarande 1 TWh, vilket motsvarar cirka 30 procent av dagens leveranser i Göteborg, eller drivmedel till 100 000 personbilar.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Marbe, delprojektledare
Midroc Project Management,
010-470 71 99, asa.marbe@midroc.se

Per Lindeberg, teknisk chef
Göteborg Energi AB 
070-661 90 66, per.lindeberg@goteborgenergi.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här