20 november 2014

Mohammed Al Amoudi tillbakavisar kraftfullt uppgifter i media

Midrocs huvudägare, Mohammed Al Amoudi, tillbakavisar helt den senaste tidens påståenden i media om att hans företag skulle vara inblandade i "allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna". Beskyllningarna ger intrycket att Mohammed Al Amoudi skulle vara direkt involverad i övergrepp mot den etiopiska befolkningen. Anklagelserna är helt ogrundade och djupt kränkande.

För oss på Midroc står det klart att Mohammed Al Amoudi på ett mycket tydligt sätt har tillbakavisat alla anklagelser i TV4-programmet Kalla fakta. För att kunna motbevisa alla påståenden genom fakta har han också initierat ett antal oberoende undersökningar i Etiopien.

Midrocs koncernledning har samarbetat med Mohammed Al Amoudi under många år. De känner till hans personliga värdegrund, drivkraft och intentioner och vet därmed att han tar tydligt avstånd från all form av våld och förtryck. Han är själv född i Etiopien och det är en av anledningarna till att han vill bidra till landets uppbyggnad. Han är i dag den största privata investeraren i landet och satsar på företag, skolor, sjukvård och infrastruktur. På hans officiella hemsida beskrivs Mohammed Al Amoudis värdegrund och filantropiska åtagande gentemot hans moderland.

Midroc Europe har, i linje med vår huvudägares krav avseende värdegrund och socialt ansvar, en uttalad vision om hållbar utveckling och att verksamheten ska bidra till en bättre framtid. Därför ställer Midrocs koncernledning också höga krav på affärsetik och uppförandekod i verksamheten, genom de upprättade policydokument som finns i koncernen. (Läs mer i Midrocs uppförandekod)

Läs mer på hans officiella hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Marina Vangstad, kommunikationschef Midroc Europe
marina.vangstad@midroc.se
tel: 010-470 70 68

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här