01 juli 2014

Midroc tecknar fastighetslån i Skandia

Midroc Real Estate har överenskommit med Skandia om fastighetslån för sammanlagt 564 miljoner kronor.

Lånen har en löptid om fem år och är en refinansiering av bolagets fastigheter inom World Trade Center Malmö. Lånen är säkerställda och löper med en rörlig ränta jämfört med Stibor 3M.

- Vi har under en tid undersökt möjligheterna att emittera obligationslån, men valde istället att i överenskommelse med Skandia uppta ett direkt fastighetslån, säger Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate.

- Midroc finansierar sina fastighetsinvesteringar huvudsakligen via traditionella fastighetskrediter i bank, men i och med den här överenskommelsen breddar vi basen för finansiering och erhåller villkor som idag överträffar affärsbankernas erbjudanden. Skandia är en bra partner för fortsatta affärer parallellt med våra traditionella fastighetskrediter i bank, säger Peter Syrén, vd i Midroc Real Estate.

Skandias utlåning sker inom ramen för bank- och försäkringskoncernens traditionella förvaltning, som har en växande andel investeringar i onoterade krediter.

AGL Transaction Services har agerat arrangör och rådgivare i affären. Roschier har agerat juridisk rådgivare åt Midroc.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Midroc Real Estate AB
Peter Syrén, VD
telefon: +46 10 470 74 06

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här