08 april 2014

Midroc ökade resultatet före skatt med 15 procent

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review för 2013 ett resultat före skatt på 157 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14,9 procent jämfört med året innan. Årets nettoomsättning landade på 4,3 miljarder, en ökning med 7,5 procent jämfört med 2012.

Den lågkonjunktur som en tid hållit Europa i sitt grepp slog under 2013 hårdare mot Midroc Europe än vad den gjort föregående år, trots att signaler om en uppgång i konjunkturen syntes. Fastighetsmarknaden i södra Sverige rörde sig trögt och mot stålindustrin har det överlag handlat om mindre uppdragsvolymer än tidigare. Dessa båda sektorer har påverkat resultatet för flera av Midrocs bolag. Ett ekonomiskt motigt år till trots har några av bolagen inom koncernen ändå redovisat mycket starka resultat, däribland Midroc Electro.

Midrocs ledning har ett långsiktigt perspektiv när det gäller utveckling och framtid. I syfte att säkra en långsiktig och hållbar tillväxt gjorde koncernen under förra året stora satsningar i bland annat personal, lokaler, utrustning samt ny IT-plattform.  Investeringarna, som belastar det senaste resultatet, har gjorts eftersom Midrocs strategi är att satsa sig ur kriser, snarare än att dra åt svång­remmen.

– Med tanke på konjunkturläget har våra bolag visat både styrka och framåtanda. Midroc nådde en acceptabel vinst före skatt på 157 MSEK. Trots en tuff ekonomi har vi levererat många framgångsrika projekt under det gångna året, tagit hem stora affärer för leverans 2014 och 2015 samt fortsatt att göra betydande investeringar i många av våra företag. Vi ser därför framåt med realistisk optimism, säger Christer Wikström, en av Midrocs koncernchefer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Wikström, koncernledningen, 010-470 70 31, christer.wikstrom@midroc.se
Thomas Mårtensson, koncernledningen, 010-470 70 26, thomas.martensson@midroc.se

Ladda ner Midrocs Annual Review digitalt här. Beställ en tryckt version via info@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här