20 maj 2014

Legorobotar kämpade på snitslad bana

Legorobotar i miniformat, som konstrueras, programmeras och sedan tävlar ­mot varandra på en snitslad bana; kan det vara en fungerande formel för att få fler elever taggade på ämnet matematik – och intresserade av ingenjörs­yrket? Industrikoncernen Midroc har genomfört en aktivitet för gymnasieelever, i syfte att få fler ungdomar intresserade.

Industrin i Sverige tampas med stora svårigheter att rekrytera ingenjörer. Prognoser från Statistiska Centralbyrån, SCB, talar om en brist på över 50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer år 2030. Industrikoncernen Midroc hör till dem som brottas med frågan. Ingenjörsyrket är otydligt för många ungdomar och det finns ett behov hos både skola och näringsliv att knyta närmare kontakt med varandra för att öka förståelsen för yrket bland eleverna. Samtidigt är bristande matematikkunskaper hos gymnasielever ett bekymmer inför en ingenjörs­utbild­ning.

För att öka intresset för matematik såväl som för ingenjörsyrket genomförde Midroc häromveckan, tillsammans med KTH-studenten Tecla Malmström, en aktivitet där gymnasieelever från Spånga och Tullinge gymnasium fick bygga, pro­grammera och köra små industrimaskiner i miniformat av lego­bitar. Allting under visst överinseende av ingenjörer på Midroc. Eleverna fick sedan tävla med sina skapelser på en bana. Första pris var en resa till LKAB:s gruva i Kiruna, med övernattning.

Tecla Malmström, som i sitt examensarbete har studerat hur företag kan få fler elever motiverade att studera matematik, tror på aktiviteter där elever får möjlighet att träffa ingenjörer ute hos företagen. Genom sitt skolarbete kom hon i kontakt med Midroc, vilket ledde till att hon fick uppdraget att ansvara för robotaktiviteten Midroc Challenge, som gick av stapeln 29 april.

– Elever måste veta vad de har att välja mellan för att kunna och våga välja. Matematiken måste ha mer verklighetsförankrade uppgifter och en starkare koppling till före­tagsvärlden. Eleverna måste erbjudas smakprov och se vilka möjligheter som finns, menar Tecla Malmström.

Det var nöjda elever som lämnade Midroc med en tydligare bild av vad ingenjörsyrket kan erbjuda. Det vinnande laget vittnade om "fruktansvärt noggranna beräkningar och många tester med roboten". På Midroc tänker man fortsätta att jobba med aktiviteter som kan inspirera och motivera ungdomar att satsa på matematik och att läsa till ingenjörer.

– Vi måste tänka långsiktigt för att få en större bredd av ingenjörer att rekrytera. Forskning visar dessutom att elever med en tydlig bild av vilket yrke de vill läsa till, har lättare att klara matematiken * . Ingenjörs­yrket är otydligt och vi i näringslivet måste ge ungdomar möjligheten att träffa ingenjörer ute i arbetslivet för att visa hur det kan se ut "på fältet". Det är bakgrunden till att vi initierade Midroc Challenge, säger Linda Mägi , HR-chef på Midroc.

* Artikel i Nomad, nordisk matematik didaktik, volym 18, nr 1 mars 2013: "I need advanced mathematics to pursue the career of my choice". Innehåll: Vad som får elever att välja vidarestudier som innefattar matematik.

För mer information, vänligen kontakta:

Tecla Malmström, student KTH och ansvarig Midroc Challenge, tel 073-036 71 60, tecla.malmstrom@midroc.se

Linda Mägi, HR-chef Midroc, tel 010-470 71 66, linda.magi@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här