06 december 2013

Svensk automation skapar världens modernaste gruva

Midroc Automation får uppdraget att leverera ett helautomatiskt styrsystem till världens största guldgruva i Papua, Indonesien. Uppdraget är en del av en total order på drygt 800 miljoner svenska kronor från det amerikanska gruvbolaget Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Gruvorna, som ligger på 4 100 meter över havet, i berget Grasberg på Papua, Indonesien, betraktas som världens största guldfyndighet och har under årtionden brutits som dagbrott. Här har det amerikanska gruvföretaget Freeport-McMoRan fyra gruvor i drift som sysselsätter totalt cirka 30 000 personer. Från 2016 ska brytningen ske under jord och för att klara av övergången mellan dagbrott till underjordsdrift anlitar gruvföretaget svenska Midroc Automation för att minimera produktionsbortfallet.

Midroc har tidigare levererat styrsystem till en av gruvorna och nu beställer Freeport styrsystemet även till övriga gruvor. Den totala summan av ordern är värd drygt 800 miljoner kronor.

– Hela driften automatiseras och fjärrstyrs från ett kontrollrum ovan jord varifrån även all trafik i tunnelnätet övervakas och leds med hjälp av ett avancerat trafikledningssystem. Syftet är att sköta driften med minimal personalstyrka nere i gruvan. Tack vare att tågen är förarlösa och automatiserade minskar risken för olyckor. Dessutom garanterar det högre produktivitet och lägre miljöpåverkan, säger Jonas Bergmark, chef på Midroc Automation.

Med Midroc Automations system blir gruvan världens mest högteknologiska gruvoperation under jord.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bergmark, chef Midroc Automation:
010-470 78 41, jonas.bergmark@midroc.se

Marina Vangstad, kommunikationschef Midroc Europe:
010-470 70 68, marina.vangstad@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här