17 december 2013

SEB väljer att flytta till nya Lomma centrum

Midroc har tecknat hyresavtal med SEB avseende ett bankkontor för både företag och privatpersoner i Lomma. Lomma centrum är i omvandling och under våren 2014 står den nya centrumbebyggelsen klar. Samtliga butikslokaler i bottenvåningarna är nu uthyrda.

Midroc har utvecklat en ny stadskärna i Lomma med totalt 5 500 kvadratmeter butikslokaler, serviceytor och drygt 100 bostäder. Bland hyresgästerna kan nämnas förutom SEB, Coop, Färs & Frosta Sparbank, Gateau, Apoteket och Systembolaget.

- Utbyggnaden av nya Lomma centrum görs för att skapa ett mer levande centrum med väl utbyggda servicefunktioner, säger Anders Koch, affärschef i Midroc Property Development. Nu har samtliga butiksytor hyrts ut och mer än hälften av bostadsrätterna är redan sålda.

Nya Lomma centrum har byggts i etapper varav de senaste omfattar två huskroppar med affärslokaler i bottenvåningarna och bostadsrätter i tre-fyra plan ovanför samt ett kommunalt serviceboende. Torgytan mellan huskropparna utformas av Lomma kommun och kommer att stå klar till årsskiftet.

Hyresavtalet med SEB omfattar 233 kvm och inflyttning sker i september 2014. Lokalen får hög synlighet vid torget, mitt emot Coop Extras entré.

- Vår verksamhet i Lomma har funnits under en lång tid och den investering vi nu gör i nya lokaler är en satsning för ytterligare många år på orten, menar Johan Kjellman, kontorschef i SEB. Vi ser mycket positivt på utvecklingen Lomma kommun haft under senare år och vi vill gärna fortsätta att vara en del i kommunens utveckling. Vi hälsar både nya och befintliga kunder välkomna till våra nya och verksamhetsanpassade lokaler från och med september 2014.

Utöver SEB har Midroc under hösten tecknat avtal avseende nyetablering av Gateau, Kudde och Kandelaber, Petra och Cecilias hudvård, Bankomaten samt en restaurangverksamhet. Midrocs totala investering för den nya centrumbebyggelsen i Lomma uppgår till ca 420 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Koch, affärschef, Midroc Property Development AB
010-470 74 15, anders.koch@midroc.se

3D-illustration: Sydark Konstruera

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här