15 november 2013

Midroc stöttar de drabbade i Filippinerna

Tyfonen över Filippinerna drabbade miljontals barn och familjer. Midroc vill vara med och hjälpa offren och skänker 100 000 kronor i akut hjälp för att rädda liv och skydda de ensamma barnen i katastrofens spår.

– För oss är det viktigt att hjälpa till när vi kan. Vi hoppas att vår gåva hjälper UNICEF och Röda Korset att ge akut humanitär hjälp till behövande barn och vuxna i Filippinerna, säger Thomas Mårtensson, en av Midrocs koncernchefer.

Miljontals människor har drabbats svårt av Haiyan, den kraftigaste storm som någonsin uppmätts över land. Över 200 000 barn har tvingats fly från sina hem och många av den har kommit ifrån sin familj.

– Vi vill även skänka ytterligare 50 000 kronor till ett specifikt projekt på Filippinerna. Vi tar vi gärna emot tips på konkreta insatser där vi i så fall kan hjälpa till med ett bidrag för att ge de drabbade en bättre möjlighet att skapa en god framtid, trots katastrofen, säger Thomas Mårtensson.

Om UNICEFs och Röda Korsets arbete i Filippinerna

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation, som finns över hela världen. Deras frivilliga kämpar för att rädda liv och ge hopp. I Filippinerna hjälper de drabbade människorna med akuta behov som till exempel rent vatten, som alltid är prio 1 efter en katastrof, första hjälpen, mat, mediciner, sanitet, filtar, tak över huvudet samt annan nödvändig utrustning som människor utan hem kan behöva.

UNICEF kämpar för alla barn världen över. Deras uppgift i Filippinerna är att kartlägga, hitta och skydda alla de ensamma barn som kommit ifrån sin familj. De arbetar för att skydda barnen mot bl.a. risken för våld, övergrepp och människohandel i skuggan av. De skapar bl.a. trygga barnzoner, i tält som ska rymma lek och skola på de trygga platser som nu upprättas i de drabbade områdena. Här får barnen trygghet, sjukvård och omsorg i väntan på att anhöriga letas upp. Utbildad personal håller ett vakande öga på dem medan de får möjlighet att leka, skratta och vara barn vilket är nödvändigt för att kunna komma över hemska upplevelser.

För mer information vänligen kontakta

Marina Vangstad, Kommunikationschef Midroc Europe
Telefon: 010-4707068
E-post: marina.vangstad@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här