05 april 2013

Midroc förvärvar entreprenadföretagen Olofson & Hansson AB

Under 2013 kommer man genom en sammanslagning med det egna bolaget GP Ställningar AB att bilda det nya bolaget Midroc Ställningar AB. VD för det nybildade bolaget blir Lembit Laks, tidigare ägare av Olofson & Hansson AB.

– Midrocs köp av Olofson & Hansson är en framtidssatsning där vi vill lyfta vår ställningsverksamhet till en högre nivå. Vi går från GP Ställningars omsättning om 30 miljoner till en omsättning om 80-85 miljoner. Marknadsmässigt får vi också en bra bredd, där GP Ställningar främst jobbar inom byggsektorn och Olofson & Hansson är inriktad mot industrin, säger Thomas Mårtensson, en av Midrocs tre koncernledare.

– Våra vägar korsades redan 2005 när jag köpte Olofson & Hansson. Då var Midroc också en intresserad köpare. Några år senare ville jag köpa GP Ställningar av Midroc och sedan dess har vi haft diskussioner med varandra. Förra året nådde jag ett läge då jag ville sälja. Det fanns en annan intresserad köpare, men jag ville även ta kontakt med Midroc igen och på den vägen är det. Jag bor i Uddevalla och känner flera Midroc-anställda och jag tror att bolagen ganska lätt kan "gifta ihop sig", kulturellt och kompetensmässigt. Jag är inte intresserad av en kortsiktig lösning för företaget, utan vill att det ska finnas något att bygga på för framtiden. Det får jag i Midroc, säger Lembit Laks, ägare till Olofson & Hansson.

Olofson & Hansson och GP Ställningar kommer att så snart som möjligt under 2013 att slås ihop till ett bolag under namnet Midroc Ställningar AB. Ny VD för det sammanslagna bolaget blir tidigare ägaren av Olofson & Hansson AB, Lembit Laks. Midroc Ställningar kommer att bedriva verksamhet i Uddevalla och Göteborg. Målsättningen är att bolaget inom några år stabilt ska omsätta 100 miljoner kronor per år.

– Förvärvet är en satsning framåt för att öka Midrocs marknad inom ställningsbranschen, avslutar Thomas Mårtensson.

Avtal skrevs den 28 mars 2013 och Midroc tar över verksamheten den 5 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Mårtensson, koncernchef Midroc, 010-470 70 00
Lembit Laks, ägare Olofson & Hansson, 031-22 00 10

Om Olofson & Hansson

Olofson & Hansson är ett entreprenadföretag i Göteborg, med huvuddelen av verksamheten inom ställningar och viss del inom industriunderhåll och målning. Bolaget med huvudkontor i Göteborg har cirka 50 anställda och omsatte cirka 60 miljoner kronor under 2012.

Om GP Ställningar och Midroc

GP Ställningar är ett ställningsföretag i Uddevalla och Göteborg, med 35 anställda. Huvudkontoret finns i Uddevalla och under 2012 omsatte bolaget cirka 30 miljoner kronor. GP Ställningar ingår i företagsgruppen Midroc Europe som utvecklar företag och verksamheter inom tre områden: Entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik. Cirka 2 800 medarbetare verkar i våra 13 rörelsedrivande bolag som under 2012 tillsammans omsatte cirka 4 miljarder kronor. Midroc Europe är verksamt både i Skandinavien och internationellt, huvuddelen av verksamheten är förlagd till Sverige men företaget finns även representerat i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Polen, Sydafrika, Saudi Arabien och Indien.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här