01 augusti 2013

Midroc bygger energisnålt i Huvudsta

Wåhlin Fastigheter har kontrakterat Midroc Project Management för 141 energisnåla hyreslägenheter i Huvudsta i sydvästra Stockholm.

Byggprojektet är värt mer än 200 miljoner kronor och påbörjas efter semestern. Första punkthuset blir klart för inflyttning under senhösten 2014 och sommaren 2015 beräknas de fyra sista vara färdiga.

Johan Ehnström, som är Affärschef på Midroc Project Management, berättar om att de kommer göra flera spännande och smarta lösningar för att spara både energi och pengar.

Till exempel beräknas lägenheterna förbruka mindre än 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år, istället för de 55 kilowattimmar som krävs. Och detta trots att de bygger en mycket smalare fasadvägg än normalt. Hur går det ihop?

– För att vi använder den högkvalitativa, tunnare PIR-isoleringen, säger Johan Ehnström och förklarar att det är första gången de isolerar ett helt bostadsprojekt med den.

Den tunnare ytterväggen blir nu 27 centimeter istället för det normala 40. Den dryga decimetern gör mycket på den totala lägenhetsytan.

– Vi räknar med minst 250 kvadratmeter på hela projektet. Det ger förhoppningsvis viktiga extraintäkter åt vår beställare samtidigt som energiförbrukningen hålls på en mycket låg nivå.

En annan nyhet är att fasaden blir putsad och man slipper se elementskarvarna.

– Vi kommer använda en prefabricerad halvsandwichvägg som är färdignätad från fabrik. Ytan kring elementskarvarna tätas och kompletteras med nät innan de putsas på plats.

Husen byggs i sju våningar kring ett befintligt garage i kvarteret Rödlöken. Ett hus blir högre, elva våningar, och blir som ett landmärke. Takvåningarna är indragna så de översta lägenheterna får takterrasser. Lägenheterna kommer ha stora balkonger som är delvis inglasade för att klara bullerkraven.

Vill du veta mer? Kontakta Johan Ehnström, telefon 010-470 74 56.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här