25 september 2013

Ännu mer saneringsjobb på Scharins-tomten

EkoTec har fått förtroendet att utföra ytterligare saneringsjobb på den s k Scharins-tomten, öster om Skellefteå.

De två tidigare etapperna, som också genomfördes av EkoTec, följs nu upp med en tredje som är större än de två första tillsammans.

- Ja, den här etappen är betydligt större till både volym, svårighetsgrad och ekonomiskt, berättar EkoTecs ansvariga Peter Nordlinder. Vi är glada över att vår kombination av hög kompetens, en bra genomförandeplan och ett konkurrenskraftigt pris gjorde att Skellefteå kommun valde oss som utförare även denna gång.

Området som ska saneras ligger vid Skellefteälven på den plats där det tidigare sågverket låg. Marken är förorenad av metaller och dioxiner, vilket innebär att de ca 12 000 kubikmeter massor som ska grävas upp kommer att gå till externa mottagningsanläggningar, varav en del till destruktion.

Arbetena ska vara klara under vecka 35 2013. Därmed är området, planerat för rekreation och bebyggelse, färdigsanerat. Ytterligare sanering återstår dock vid det intilliggande Härvelträsket.

Ansvariga vid Skellefteå kommun kan dock i dagsläget inte säga om Scharins-tomten kommer att tas i bruk innan detta är genomfört eller om man väntar tills även Härvelträsket är sanerat.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här