28 maj 2012

Underhållsverksamhet i världsklass

Outokumpu i Avesta har tillsammans med Midroc arbetat fram en förbättring av arbetssättet kring planering och beredning av sitt underhållsarbete.

Outokumpu är en av världens ledande tillverkare av specialstål. Företaget har ca 8000 anställda i fler än 30 länder med huvudkontor i Esbo, Finland.

I Avesta tillverkas rostfritt stål. Den europeiska marknaden för rostfritt stål har förändrats de senaste åren och efterfrågan är inte återhämtad sedan förra finanskrisen. Outokumpu har under ett antal år målmedvetet arbetat för att utveckla och förbättra sin underhållsverksamhet.

För att nå en långsiktig lönsamhet sjösattes i höstas ett projekt för att ytterligare förbättra arbetssättet kring planering och beredning av underhållsarbetet. Huvudmålen för projektet var att få en ännu stabilare produktion, ett bättre resursutnyttjande och en säkrare arbetsmiljö.

Nyckelfaktorer i arbetet

Henric Mellbin, enhetschef på Midroc Project Management berättar:
– Tillsammans med en projektgrupp från Outokumpu har vi fått förtroendet att formalisera och strukturera hur arbetssättet ska gå till. Vi har tagit fram en arbetsprocess med aktiviteter och ansvar, vilka roller från organisationen som är inblandade och hur de ska arbeta. Vi har gått igenom och satt upp hur verksamhetssystemet Maximo ska stödja arbetet. Vi har utbildat och informerat personalen, allt ifrån produktionschefer till underhållstekniker. Vi har också förbättrat förrådshantering för att säkerställa bättre logistik för reservdelar.

Mattias Hibell som är underhållschef och tillika Outokumpus projektledare säger så här om vad som varit en av nyckelfaktorerna i arbete:
– Utvecklingsarbetet har drivits som en projektorganisation enligt våra ordinarie projektrutiner med ett tätt samarbete mellan våra egna resurser och konsulterna från Midroc. Vi är mycket nöjda med hur detta har fungerat och med insatserna från samtliga inblandade parter. Mattias fortsätter:
– Att organisationen nu är redo för nästa steg i utvecklingen beror på att vi jobbat fokuserat med våra arbetssätt och verksamhetsystem under ett antal år.

Långvarigt samarbete

Midroc har en långvarig relation med Outokumpu och har under längre perioder haft underhållsingenjörer på plats. Kännedomen om anläggningen tillsammans med att man inom Midroc har stort kunnande av just underhållsarbete och verksamhetsutveckling inom detta område har medverkat till att arbetet i projektet har fungerat så bra.

– Arbetet är nu igång och det är ännu lite för tidigt att utvärdera resultatet av vårt arbete, men vi är nöjda så här långt. Projektet har varit helt beroende av alla de duktiga och engagerade medarbetare som arbetar i Avesta. Vi hoppas nu att detta gemensamma arbete ska ligga till grund för Outokumpus målsättning, att driva en underhållsverksamhet i världsklass, avslutar Henric Mellbin.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Henric Mellbin, 010-470 71 17.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här