14 maj 2012

Största EkoTec-jobbet hittills är nu avslutat

EkoTecs uppdrag att sanera en gasverkstomt i Falun avslutades i mars och f n pågår återställning av området.

Sammantaget blev det 96 812 ton jord, förorenad av cyanid, tjära och svavel, som schaktats upp och gått till deponi – det hittills största EkoTec-jobbet.

Arbetet inleddes i juni 2011 och avslutas nu med plantering av träd, anläggning av gräsmatta och montering av lekutrustning. På området ligger en skola som varit utrymd under arbetet men som nu åter tas i bruk till höstterminen.

- Arbetet blev större än planerat på grund av att föroreningarna visades sig gå djupare än befarat, berättar Eric Wadstein, ansvarig för entreprenaden på EkoTec. Vi var nere på 4-5 meters djup, vilket också innebar att det rann till mycket vatten som fick ledas till dammar, pumpas upp och renas. I

uppdraget ingick även ny 800 mm dagvattenledning genom hela området. Det finns nu också en möjlighet till fortsättning då även en grannfastighet är under utredning.

EkoTec har gjort ett antal provgropar och resultatet analyseras.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här