28 maj 2012

Order till vattenverk för 40 miljoner kronor

Midroc Automation har på kort tid tagit två större order till vattenverk i Luleå och Göteborg.

Luleå

Luleå Kommun bygger ett helt nytt vattenverk för att möta kommande krav på reningsförmåga och kapacitet. Till det nya vattenverket har Midroc fått förtroendet att leverera all el och styrsystem för processen. Leveransen omfattar mellanspänning, lågspänning, brandlarm, inbrott, passage och processtyrning.

Midroc i Luleå har uppdragsansvaret och installationen leds från Midroc i Skellefteå. Uppdraget startar omgående och planerad drift är före årsskiftet 2013.

Göteborg

Göteborgs Vatten håller sedan några år tillbaka på med omfattande arbeten för att öka kapaciteten på vattentunnlar och vattenverk för att få en redundans som medger att man kan tillgodose genomsnitts-förbrukningen även om ett vattenverk står still.

Ett led i detta är att bygga om, och till, Lackarebäcks Vattenverk och i detta projekt har Midroc fått förtroendet att leverera ny kraftförsörj-ningsanläggning, med ett nytt mottagningsställverk och ny reservkraftsförsörjning.

För mer information, vänligen kontakta

Luleå

Kent Sehlkvist, avdelningschef Luleå, 010-470 76 92 kent.sehlkvist@midroc.se

Göteborg

Magnus Jensen, avdelningschef Göteborg, 010-470 76 77 magnus.jensen@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här