10 april 2012

Byggstart för ny etapp i Lomma centrum

Nu börjar vi bygga etapp 2 i Lomma centrum med lokaler (bl a Coop) i bottenplan och 66 bostadsrätter på plan 2-4.

Lomma centrum är i omvandling, och Midroc är byggherre för nybyggnationen efter vinst i en markanvisningstävling. Tidigare har 1 500 kvm lokaler och tolv bostäder byggts, och nu påbörjas den andra etappen om ca 10 000 kvadratmeter lokaler och bostäder.

I den andra etappen ingår "Hus C" som består av en större huskropp med lokaler i bottenvåningen och bostäder i tre plan ovanför. Största hyresgästen i bottenplan är Coop. Ovanpå taket till butikerna byggs bostäderna i u-form med en grön innerträdgård i mitten.

I en senare etapp kommer ytterligare 4 000 kvm lokaler och bostäder att byggas. Midrocs investering för etapp 2 och 3 i Lomma centrum uppgår till ca 350 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Koch, affärschef, tel 010-470 74 15
anders.koch@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här