21 oktober 2011

Torsplan - ny stadsdel i Stockholms innerstad

När Torsplan och Hagastaden vid nya norra stationsområdet står klart har Stockholm fått en ny spännande stadsdel. Midroc Electro bidrar med att installera kraft, belysning och tele.

Här blir det bostäder, handel, utbildning, forskning och ett dynamiskt företagsklimat. Midroc Electro bidrar med att installera kraft, belysning och tele.

Beställare: NCC Construction Sverige AB
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Utförandetid: Medverkan i bygghandlingsprojektering omgående och färdigställt hösten 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Kalle Engström Leiderö
Avdelningschef entreprenad Stockholm
010-470 77 90.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här