31 oktober 2011

Nya framsteg för bolag i Midroc New Technology:s portfölj

Två av bolagen i Midroc New Technology:s portfölj, Minesto AB och Pergamum, är just nu omskrivna för sina framsteg.

Minesto AB, som av Energimyndigheten beviljats 4,9 miljoner kronor i stöd för ett projekt med elproduktion ur tidvattenströmmar; och Pergamum, omskrivet i senaste numret av Ny Teknik, vars nya metod dödar bakterier så snabbt att de inte hinner utveckla resistens.

4, 9 miljoner till Minesto AB för projekt med tidvattenkraftverk

Minesto AB och projektet ”Utveckling och prestandatest av prototyp för strömmande tidvattenkraftverk”, uppmärksammas nu genom att projektet får 4,9 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten. Inom projektet ska en prototyp utvecklas, tillverkas och testas i laboratoriemiljö i Göteborg och därefter genomgå havstester i Strangford Lough, Nordirland. Tekniken bedöms ha förutsättningar för framtida kostnadseffektiv utvinning av el ur djupa, långsamt strömmande tidvattenflöden.

Tekniken, och bolaget bakom

Minesto AB:s koncept baseras på en teknisk innovation som har sitt ursprung i flygteknikutveckling inom Saab Group. Konceptet kan liknas vid en roderstyrd undervattensdrake fäst i havsbottnen, där man med hjälp av ett flytkraftregleringssystem kan kontrollera verkets djupposition. Tidvattenströmningen förbi verket ger upphov till hydrodynamiska lyftkrafter som gör att det kan glida kontrollerat genom havsvattnet längs en förutbestämd bana, i vilken glidhastigheten kan bli flera gånger högre än den omgivande strömningshastigheten. På så sätt kan verkets turbin förses med ett mycket mer energirikt flöde, som i slutändan kan ge ökad elproduktion via den generator som drivs av turbinens rotation.

Bolaget skapades för att kommersialisera innovationen och bedriver sin utvecklingsverksamhet i Göteborg. Teknikens framtida primärmarknad bedöms i dagsläget vara Storbritannien, vilket även är det land där havstesterna i det aktuella projektet ska genomföras. Övriga länder som man idag identifierar som kommersiellt gångbara områden för strömmande tidvattenkraft är bland andra Irland, Frankrike, Portugal, Kina, Kanada, Japan och Sydkorea.

Pergamum:s banbrytande peptider uppmärksammas i tidningen Ny Teknik

Det andra bolaget inom Midroc New Technology som nu uppmärksammas är Pergamum, då bolagets metod för minskad bakterieresistens omskrevs i senaste numret av Ny Teknik. Till skillnad från vanlig antibiotika, som vanligtvis verkar först efter några timmar eller något dygn, verkar Pergamums metod inom någon minut. Denna skillnad kan vara avgörande för huruvida bakterien hinner utveckla resistens eller inte. De positivt laddade molekylerna, så kallade antimikrobiella peptider, dras till de negativt laddade bakterierna varpå peptiderna löser upp bakteriens cellmembran och bakterien dör. Just nu utvärderas tre peptider i kliniska försök, samtliga kroppsegna ämnen som ingår i immunförsvaret. Närmast hoppas man kunna lansera ett läkemedel som ska förhindra ärrbildning och infektioner i kirurgiska sår.

För mer information kontakta,

Göran Linder, 010-470 70 61, VD Midroc New Technology, eller Andreas Gunnarsson, Investment manager Midroc New Technology,
tel 010-470 70 62.


Midroc New Technology som ingår i Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens. Läs mer om Pergamum, Minesto AB och våra andra portföljbolag inom biomedicin, energibesparing och hållbar utveckling här.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här