05 december 2011

Ny satsning på Heliospectra:s belysningssystem

Energimyndigheten har beviljat ett lån på 9 000 000 kr till Midroc New Technologys portföljbolag Heliospectra för fortsatt utveckling av deras intelligenta LED-baserade belysningssystem för växthusodling.

– Det unika med Heliospectras innovation är på det sätt som man har utnyttjat LED-teknik för att nyttiggöra forskningsrön kring hur växters tillväxt styrs av olika ljusvåglängder, säger Boris Gyllhamn, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Företaget

Heliospectras affärsidé innebär att man styr plantors tillväxt genom särskilda kombinationer av ljusvåglängder. Resultatet blir snabbare tillväxt, förbättrad kvalitet, minskat svinn och sänkt energiförbrukning.

Företaget drivs av Staffan Hillberg som är delägare och VD och har lång erfarenhet från nystartade företag, riskkapitalinvesteringar samt privata investeringar med eget engagemang. Den bakomliggande forskningen, som bolaget idag baserar sin teknik kring, har utförts av Tessa Pocock, som är delägare och forskningschef, disputerad forskare från Kanada och specialiserad på plantors responssignaler.Lånet ska möjliggöra start av serieproduktion och användas till utveckling av en kommersiell version av armaturen med integrerad sensor som avläser plantornas tillstånd och anpassar ljuset automatiskt, samt mjukvara för styrning och övervakning.

Betydande roll framöver

Energimyndigheten bedömer att företaget har en möjlighet att få en betydande roll i framtidens växthusodlingar med konstbelysning. Förutom en energibesparing på cirka 50 procent så kan ett genombrott för denna teknik innebära att växthusodling blir lönsamt för fler grödor på nordliga breddgrader och därmed skapa fler arbetstillfällen i växthusnäringen. Tekniken möjliggör närodlat i större omfattning vilket innebär minskade transporter.

Midroc New Technology

Midroc New Technology som ingår i Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens. Läs mer om Pergamum, Minesto AB och våra andra portföljbolag inom biomedicin, energibesparing och hållbar utveckling här.

För mer information kontakta:

Göran Linder
VD Midroc New Technology
010-470 70 61

Andreas Gunnarsson
Investment manager Midroc New Technology
tel 010-470 70 62.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här