19 augusti 2011

Midroc vinner Malmö stads hållbarhetspris - igen!

Midroc har för andra året i rad vunnit Malmö stads utmärkelse Årets Gröna Lans. Midroc fick priset för nybyggnadsprojektet Jungmannen i Västra Hamnen i Malmö, en av Sveriges mest miljövänliga och energieffektiva byggnader.

- Vi är mycket glada för att våra satsningar inom energi- och miljöområdet uppmärksammas och belönas. Det ger oss extra kraft att ta nya kliv i utvecklingen, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Fastigheten Jungmannen ligger verkligen i framkant, och vi känner idag inte till något annat kontorsprojekt i Sverige som har bättre energivärden. Utifrån ett helhetsperspektiv kombinerar vi flera energibesparande metoder som t ex behovsstyrd ventilation och belysning, god isolering och nyttjande av frikyla. En del av energibesparingen är också att valda system för t ex värme och kyla fungerar bra ihop.

- Detta visar att arkitektonisk gestaltning och högklassig kontorsmiljö inte står i motsats till energisnålt byggande, konstaterar Alexandra Hagen, kontorschef på White i Malmö.

Fastigheten Jungmannen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Den är byggd i fem plan och inrymmer 240 arbetsplatser och sju mindre bostäder. Fastighetens energiåtgång är 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år vilket är hela 56 % bättre än det nationella kravet som anges av Boverket i BBR. Midroc har varit byggherre och entreprenör för projektet som gestaltats av White arkitekter. Priset delades ut idag vid Stadsbyggandets dag i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Skiöld, vd Midroc Property Development AB, 010-470 74 05

magnus.skiold@midroc.se

Läs mer om Jungmannen under Referensprojekt.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här