10 november 2011

Midroc New Technology investerar i Heliospectra

Industrifonden och Midroc New Technology investerar 10 miljoner kronor vardera i Heliospectras intelligenta ljussystem. Bolaget har utvecklat ett unikt och energisnålt system för belysning av växter som bland annat får plantorna att växa snabbare.

I emissionen på totalt 30 miljoner kronor deltar också befintliga ägare och ordföranden. Pengarna ska användas till lansering av systemet på den europeiska marknaden.

Belysningssystem förbättrar kvalitet och sparar energi

Med Heliospectras system kan odlaren styra hur plantorna växer och på så sätt få kontroll över kvaliteten. Det kan handla om stammens tjocklek, bladens täthet, växtens storlek och tålighet och hur snabbt den ska växa. Detta styrs via ett lysdiodbaserat (LED) belysningssystem, som kan ställas in på just den våglängd som krävs för att uppnå önskat resultat för varje specifik växtart. Alla växtarter har sina egna föredragna våglängder och Heliospectra har unik kunskap om att ta fram algoritmer anpassade för detta. Än så länge finns systemet bara för basilika, som är den mest odlade grödan i växthus idag, men bolaget arbetar med att ta fram det för fler växter.
- Affärsidén verkar enkel, men är revolutionerande, då en odlare kontinuerligt kan förutse, kontrollera och planera växternas värde, säger Stefan Jakélius, investeringsansvarig på Industrifonden. Heliospectra är ensamt i världen med att erbjuda detta och vi ser goda möjligheter för bolaget på en växande marknad.
- Heliospectra har potential att radikalt förändra en i övrigt traditionellt konservativ industri, säger Andreas Gunnarsson, investment manager på Midroc New Technology.


Ytterligare en fördel med systemet är betydande energibesparingar jämfört med dagens belysningssystem. Det ger också en effektivare produktion med mindre svinn och passar bra även för ekologisk odling, då växten styrs med ljus istället för gifter.
- Industrifonden och Midroc är starka och stabila ägare, som gör att vi nu kan öka takten och ta klivet ut i Europa, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg.

Om Heliospectra

Heliospectra, som grundades 2006, har sitt ursprung i forskning inom växtbiologi. Nyckelperson är den kanadensiska forskaren Tessa Pocock, vars unika kunskaper om ljusets påverkan på växter nu ska tas till marknaden. Utvecklingen av systemet har skett i nära samarbete med Heliospectras första kund Swedeponic, som har testat och verifierat systemet i olika faser.


Heliospectra finns i Borås, men ska snart flytta till Göteborg i lokaler hos Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK), som arbetar med kunskapsutveckling för livsmedelsindustrin.
- Det känns fantastiskt med ägare som förstår potentialen i det här systemet. Växterna är komplicerade men vi vet hur man kan styra dem, och möjligheterna att effektivisera växthusbranschen är enorma, säger Tessa Pocock.

För mer information, kontakta

Staffan Hillberg, vd Heliospectra, tel 070 836 59 44
Andreas Gunnarsson, Investment manager Midroc New Technology, tel 010 470 70 62

Midroc New Technology (www.midrocnewtech.se), som ingår i Midroc Europe, investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling. Förutom kapital
erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här